Ting å tenke på ved brukermedvirkning
 
Ting å tenke på ved brukermedvirkning
/Aktuelt/Ting-a-tenke-pa-for-fagfolk-og-forskere-som-organiserer-brukermedvirkning/
Resultater fra mindreåriges forsøk på å kjøpe alkohol i dagligvarebutikker i 2018
 
Resultater fra mindreåriges forsøk på å kjøpe alkohol i dagligvarebutikker i 2018
/Aktuelt/Resultater-fra-mindreariges-forsok-pa-a-kjope-alkohol-i-dagligvarebutikker-i-20181/
Rusbehandling,hva er det?
 
Rusbehandling,hva er det?
/Aktuelt/Rusbehandling-hva-er-det/
Ny folkehelsemelding: Gode liv i eit trygt samfunn
 
Ny folkehelsemelding: Gode liv i eit trygt samfunn
/Aktuelt/Ny-folkehelsemelding-Gode-liv-i-eit-trygt-samfunn/
Ting å tenke på ved brukermedvirkning
Ting å tenke på ved brukermedvirkning
/Aktuelt/Ting-a-tenke-pa-for-fagfolk-og-forskere-som-organiserer-brukermedvirkning/
Resultater fra mindreåriges forsøk på å kjøpe alkohol i dagligvarebutikker i 2018
Resultater fra mindreåriges forsøk på å kjøpe alkohol i dagligvarebutikker i 2018
/Aktuelt/Resultater-fra-mindreariges-forsok-pa-a-kjope-alkohol-i-dagligvarebutikker-i-20181/
Rusbehandling,hva er det?
Rusbehandling,hva er det?
/Aktuelt/Rusbehandling-hva-er-det/
Ny folkehelsemelding: Gode liv i eit trygt samfunn
Ny folkehelsemelding: Gode liv i eit trygt samfunn
/Aktuelt/Ny-folkehelsemelding-Gode-liv-i-eit-trygt-samfunn/
Kronikker og artikler
Ting å tenke på for fagfolk og forskere som organiserer brukermedvirkning
:Tone Alm Andreassen (2019), professor, Senter for Profesjonsstudier, OsloMet – storbyuniversitetet
/Templates/Public/Pages/Page.aspx?id=2017&epslanguage=en
Rusbehandling, hva er det?
:Nikolaj Kunøe (2019), psykolog, PhD/forsker Lovisenberg Diakonale Sykehus
/Templates/Public/Pages/Page.aspx?id=2013&epslanguage=en
Trygge festivaler og arrangementer, hva skal til?
:Helge Fredriksen (2019), rådgiver KoRus - Sør
/Templates/Public/Pages/Page.aspx?id=2008&epslanguage=en
BRUKERPLAN – et nyttig verktøy for kommunene
:Jeanette Rundgren og Atle Holstad (2019), KoRus – Øst
/Templates/Public/Pages/Page.aspx?id=2006&epslanguage=en
Hvorfor og hvordan planlegge kommunalt rusarbeid?
:Redaksjonen (2019)
/Templates/Public/Pages/Page.aspx?id=1954&epslanguage=en
 
 
 
Kommunetorget

2019 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 1any1b
(Skriv inn koden over.)