Aktuelt

Aktuelle saker fra kommunetorget

Ting å tenke på ved brukermedvirkning

[09.05.2019 Redaksjonen]

Brukermedvirkning forventes av helse og velferdstjenestenes fagfolk, av tilsynsmyndigheter, og av forskere. Politikk for brukermedvirkning har spredt seg fra helsetjenestens periferi av tjenester og tilbud for funksjonshemmede der den i Norge oppsto på slutten av 1970-tallet, og flyttet inn i helsetjenestens kjerne – de spesialiserte sykehusene. Det skjedde med helseforetaksreformen fra 2002 som initierte etablering av brukerutvalg i sykehusene og de regionale helseforetakene. Det tok to tiår. Så tok det enda ti år før brukermedvirkningspolitikk nådde opp til forskningens «elfenbenstårn», som noen betrakter akademia som.

Slik jeg ser det, er det på mange måter de samme valg og avveininger vi står overfor enten det dreier seg om brukermedvirkning i tjenesteutvikling eller i forskningen. Når vi skal organisere medvirkningsprosesser, er det en del ting å tenke på og å tenke igjennom. Noen slike spørsmål vil jeg ta fram her.

:Av Tone Alm Andreassen (2019), professor, Senter for Profesjonsstudier, OsloMet – storbyuniversitetet

Resultater fra mindreåriges forsøk på å kjøpe alkohol i dagligvarebutikker i 2018

[02.05.2019 Redaksjonen]

Juventes kontroller av dagligvarebutikkenes alkoholsalg viser igjen hvor enkelt det er for mindreårige å få tak i alkohol. I 2018 solgte rundt én av fem testede butikker alkohol til mindreårige.

Rusbehandling,hva er det?

[11.04.2019 Redaksjonen]

Rusproblemer er ofte livsomfattende problemer som rammer både brukerne selv, deres nærmeste, og oss som samfunn. Hvordan kan vi forstå og bidra til å løse noe som rammer selve evnen til å ta de bestemmelsene som er nødvendige?

:av Nikolaj Kunøe (2019), psykolog, PhD/forsker Lovisenberg Diakonale Sykehus

Ny folkehelsemelding: Gode liv i eit trygt samfunn

[08.04.2019 Redaksjonen]

I Folkehelsemeldinga , som ble lagt fram 5. april, presenterer regjeringa den samla innsatsen for å fremje betre folkehelse og god livskvalitet i befolkninga.

Betydelige forskjeller i alkoholbruk ved ulike arbeidsplasser

[28.03.2019 Redaksjonen]

I en ny rapport om alkoholbruk i norsk arbeidsliv har forskere i avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet blant annet undersøkt forskjeller i jobbrelatert alkoholbruk, konsekvenser av alkoholbruk, og retningslinjer for alkoholbruk i ulike bransjer.

Hva er rusforebygging i et folkehelseperspektiv?

[26.03.2019 Redaksjonen]

For å få mer kunnskap om rusmiddelforebygging som del av folkehelsearbeidet har Helsedirektoratet gitt i oppdrag til hhv. Folkehelseinstituttet (FHI) og Kompetansesenter rus, Midt-Norge (KoRus-Midt) om å skrive hvert sitt notat.

Trygge festivaler og arrangementer, hva skal til?

[22.03.2019 Redaksjonen]

Hvordan kan festivalarrangører, kommune og politi bidra til at festivaler og større arrangement skjer i trygge rammer? Nøkkelen til et vellykket arrangement ligger i tett kommunikasjon og samarbeid om sikkerhet i forkant av arrangementet, og kompetansehevning i alle ledd i forhold til planlegging og gjennomføring.

:av Helge Fredriksen (2019), rådgiver KoRus - Sør

Hvordan koble folkehelse og planlegging?

[21.03.2019 Redaksjonen]

Redaksjonen får jevnlig spørsmål om folkehelse og planlegging. Her får du tips og råd gjennom en "klikkbar" modell

BRUKERPLAN – et nyttig verktøy for kommunene

[07.03.2019 Redaksjonen]

BrukerPlan har de siste årene blitt et nyttig kartleggingsverktøy i svært mange av landets kommuner. BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av rus- og psykiske helseproblemer hos personer som mottar tjenester. Hvorfor er denne blitt et viktig verktøy og hva kan det brukes til?

:Jeanette Rundgren og Atle Holstad (2019), KoRus – Øst

Erfaringar med psykologer i dei kommunale helse-og omsorgstenestene

[28.02.2019 Redaksjonen]

Ordninga med tilskot til "Psykologar i dei kommunale helse- og omsorgstenestene" er ein suksess. – Dette er veldig gledeleg og viser at tilskotsordninga treffer eit behov i kommunane, mener Helsedirektoratet

Nye folkehelseprofiler for kommuner, bydeler og fylke

[12.02.2019 Redaksjonen]

Folkehelseinstituttet har nå for nedlasting 2019-profilene for kommuner og bydeler, tema er oppvekst og levekår for barn og unge. Folkehelseprofilene for fylkene kommer 12. mars.

Ny nettside for opplæringsprogrammet Tidlig Inn

[01.02.2019 Redaksjonen]

Fredag 1.februar 2019 åpnet Opplæringsprogrammet Tidlig Inn på nett . Det er viktig med ansatte som føler seg trygge når det gjelder tidlig identifikasjon og tidlig intervensjon. Gjennom opplæringsprogrammet Tidlig Inn tilbys opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide, deres partnere og småbarnsforeldre.

Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet

[30.01.2019 Redaksjonen]

Ein ny Fafo-rapport viser at det er for tidleg å måle verknaden av opptrappingsplanen for rusfeltet. Samstundes peikar rapporten på at merksemda om planen har medverka til at kommunane utviklar tenester i tråd med måla for planen.

Hvorfor og hvordan planlegge kommunalt rusarbeid?

[25.01.2019 Redaksjonen]

Hvorfor og ikke minst hvordan planlegge kommunalt rusarbeid? Det er spørsmål redaksjonen jevnlig får i ulike varianter . Vi  presenterer der her en del argumenter for dette planarbeidet og gir deg tips hvordan du kan legge det opp.

:Redaksjonen (2019)

Verktøykassen for folkehelse fra KS

[24.01.2019 Redaksjonen]

KS har utviklet en verktøykassen for folkehelse er basert på brukerbehov og utviklet i samarbeid med tre læringsnettverk for folkehelse som ble gjennomført i perioden 2014 til 2016.

Forebygging av røyking fortsatt viktig

[21.01.2019 Redaksjonen]

Helsedirektoratet støtter seg til SSB tall om en liten økning i røyketallene, når de viser til at det fortsatt er viktig å jobbe med tobakksforebyggende arbeid.

Færre registrerte narkotikautløste dødsfall

[04.01.2019 Redaksjonen]

Folkehelse instituttet har registrert at antallet narkotikautløste dødsfall gikk ned fra 2016 til 2017. 

Hvordan redusere overskjenking og vold gjennom kurs?

[06.12.2018 Redaksjonen]

De fleste kommuner forsøker på ulike måter å lære opp ansatte i utelivet i ansvarlig alkoholhåndtering (Wigenstad, Buvik og Baklien, 2018). Mens flere studier har forsøkt å evaluere effekten av opplæringen, er det få artikler som fokuserer på innholdet i kursene. I denne artikkelen skal jeg derfor se nærmere på hvordan Oslo kommune gjennomfører SALUTT-kurs for å styrke utelivsbransjens kompetanse for å redusere overskjenking og vold

: av Skule Wigenstad 2018, KoRus Oslo

Julebord og «amatører på byen»

[13.11.2018 Redaksjonen]

Mange arbeidsplasser benytter førjulstida til å avholde julebord for sine ansatte. Det samme gjelder foreninger, idrettslag mv.

En slik årlig sosial sammenkomst har mange viktige sosiale funksjoner for arbeidsmiljøet på arbeidsplassen, idrettslaget, fagforeningen eller vennegjengen som møtes igjen for sin årvisse sammenkomst!

Av Eskild Freibu (2018 rev), jurist 

Hva, hvorfor og hvordan pakkeforløp ?

[07.11.2018 Redaksjonen]

Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon, har ønsket å løfte frem hva pakkeforløpene innebærer og sett nærmere hvilket fundament pakkeforløpene bygger på, samt hvordan kommunene er inkludert.

Mange vil slutte å røyke eller snuse, men få bruker hjelpemidler

[22.10.2018 Redaksjonen]

I en nylig undersøkelse fremkommer det at 40 prosent av dem som røyker og 30 prosent av dem som snuser, har planer om å slutte i løpet av de neste seks månedene. Med hjelpemidler vil flere lykkes.

Russetiden og plan for rusarbeid i videregående skole

[02.10.2018 Redaksjonen]

Hun var både pen, sporty og flink på skolen. Hun skulle begynne i tredje klasse på videregående og gledet seg til russetiden. Foreldrene var så fornøyd med innsatsen hennes at de hadde spandert turen til den greske øya. De var fire jenter som skulle dra sammen, men det skulle vise seg at hun ble stående alene med skammen …

Media har denne sommeren hatt detaljerte oppslag om ellevill festing blant kommende russ på ferieøyer i Hellas, og diskusjonen om russefeiring fortsetter. Mange av problemene med russefeiring har å gjøre med den enorme alkoholmengden en del av russen konsumerer i denne perioden. Derfor bør spørsmål om rusmiddelbruk og rusmiddelforebygging stå sentralt i diskusjonen om russefeiring generelt.

:av Rita Rødseth (2018), rådgiver, Kompetansesenter rus, Midt-Norge 

Veileder i egenevaluering for kommuner

[19.09.2018 Redaksjonen]

KS har nylig utgitt en Veileder i egenevaluering . Veilederen er beregnet på kommuner og fylkeskommuner som gjennomfører prosjekter i regi av Folkehelseprogrammet. 

Lanseringskonferanse for Pakkeforløp psykisk helse og rus, se streaming

[07.09.2018 Redaksjonen]

Den 12. september avholdes nasjonal lanseringskonferanse for Pakkeforløp for psykisk helse og rus. Dette markerer at de første pakkeforløpene publiseres. Konferansen er forbeholdt spesielt inviterte, men konferansen streames på Facebook og Youtube.

Verdens overdosedag, markeringer landet rundt

[31.08.2018 Redaksjonen]

Den 31. august markers Verdens overdosedag. Foreningen Barn av rusmisbrukere har lagte en oversikt over de ulike arrangementene.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > »
 
 
Kommunetorget

2019 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: ob3m4i
(Skriv inn koden over.)