Aktuelt

Aktuelle saker fra kommunetorget

Trygge festivaler og arrangementer, hva skal til?

[22.03.2019 Redaksjonen]

Hvordan kan festivalarrangører, kommune og politi bidra til at festivaler og større arrangement skjer i trygge rammer? Nøkkelen til et vellykket arrangement ligger i tett kommunikasjon og samarbeid om sikkerhet i forkant av arrangementet, og kompetansehevning i alle ledd i forhold til planlegging og gjennomføring.

:av Helge Fredriksen (2019), rådgiver KoRus - Sør

Hvordan koble folkehelse og planlegging?

[21.03.2019 Redaksjonen]

Redaksjonen får jevnlig spørsmål om folkehelse og planlegging. Her får du tips og råd gjennom en "klikkbar" modell

BRUKERPLAN – et nyttig verktøy for kommunene

[07.03.2019 Redaksjonen]

BrukerPlan har de siste årene blitt et nyttig kartleggingsverktøy i svært mange av landets kommuner. BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av rus- og psykiske helseproblemer hos personer som mottar tjenester. Hvorfor er denne blitt et viktig verktøy og hva kan det brukes til?

:Jeanette Rundgren og Atle Holstad (2019), KoRus – Øst

Erfaringar med psykologer i dei kommunale helse-og omsorgstenestene

[28.02.2019 Redaksjonen]

Ordninga med tilskot til "Psykologar i dei kommunale helse- og omsorgstenestene" er ein suksess. – Dette er veldig gledeleg og viser at tilskotsordninga treffer eit behov i kommunane, mener Helsedirektoratet

Nye folkehelseprofiler for kommuner, bydeler og fylke

[12.02.2019 Redaksjonen]

Folkehelseinstituttet har nå for nedlasting 2019-profilene for kommuner og bydeler, tema er oppvekst og levekår for barn og unge. Folkehelseprofilene for fylkene kommer 12. mars.

Ny nettside for opplæringsprogrammet Tidlig Inn

[01.02.2019 Redaksjonen]

Fredag 1.februar 2019 åpnet Opplæringsprogrammet Tidlig Inn på nett . Det er viktig med ansatte som føler seg trygge når det gjelder tidlig identifikasjon og tidlig intervensjon. Gjennom opplæringsprogrammet Tidlig Inn tilbys opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide, deres partnere og småbarnsforeldre.

Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet

[30.01.2019 Redaksjonen]

Ein ny Fafo-rapport viser at det er for tidleg å måle verknaden av opptrappingsplanen for rusfeltet. Samstundes peikar rapporten på at merksemda om planen har medverka til at kommunane utviklar tenester i tråd med måla for planen.

Hvorfor og hvordan planlegge kommunalt rusarbeid?

[25.01.2019 Redaksjonen]

Hvorfor og ikke minst hvordan planlegge kommunalt rusarbeid? Det er spørsmål redaksjonen jevnlig får i ulike varianter . Vi  presenterer der her en del argumenter for dette planarbeidet og gir deg tips hvordan du kan legge det opp.

:Redaksjonen (2019)

Verktøykassen for folkehelse fra KS

[24.01.2019 Redaksjonen]

KS har utviklet en verktøykassen for folkehelse er basert på brukerbehov og utviklet i samarbeid med tre læringsnettverk for folkehelse som ble gjennomført i perioden 2014 til 2016.

Forebygging av røyking fortsatt viktig

[21.01.2019 Redaksjonen]

Helsedirektoratet støtter seg til SSB tall om en liten økning i røyketallene, når de viser til at det fortsatt er viktig å jobbe med tobakksforebyggende arbeid.

Færre registrerte narkotikautløste dødsfall

[04.01.2019 Redaksjonen]

Folkehelse instituttet har registrert at antallet narkotikautløste dødsfall gikk ned fra 2016 til 2017. 

Hvordan redusere overskjenking og vold gjennom kurs?

[06.12.2018 Redaksjonen]

De fleste kommuner forsøker på ulike måter å lære opp ansatte i utelivet i ansvarlig alkoholhåndtering (Wigenstad, Buvik og Baklien, 2018). Mens flere studier har forsøkt å evaluere effekten av opplæringen, er det få artikler som fokuserer på innholdet i kursene. I denne artikkelen skal jeg derfor se nærmere på hvordan Oslo kommune gjennomfører SALUTT-kurs for å styrke utelivsbransjens kompetanse for å redusere overskjenking og vold

: av Skule Wigenstad 2018, KoRus Oslo

Julebord og «amatører på byen»

[13.11.2018 Redaksjonen]

Mange arbeidsplasser benytter førjulstida til å avholde julebord for sine ansatte. Det samme gjelder foreninger, idrettslag mv.

En slik årlig sosial sammenkomst har mange viktige sosiale funksjoner for arbeidsmiljøet på arbeidsplassen, idrettslaget, fagforeningen eller vennegjengen som møtes igjen for sin årvisse sammenkomst!

Av Eskild Freibu (2018 rev), jurist 

Hva, hvorfor og hvordan pakkeforløp ?

[07.11.2018 Redaksjonen]

Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon, har ønsket å løfte frem hva pakkeforløpene innebærer og sett nærmere hvilket fundament pakkeforløpene bygger på, samt hvordan kommunene er inkludert.

Mange vil slutte å røyke eller snuse, men få bruker hjelpemidler

[22.10.2018 Redaksjonen]

I en nylig undersøkelse fremkommer det at 40 prosent av dem som røyker og 30 prosent av dem som snuser, har planer om å slutte i løpet av de neste seks månedene. Med hjelpemidler vil flere lykkes.

Russetiden og plan for rusarbeid i videregående skole

[02.10.2018 Redaksjonen]

Hun var både pen, sporty og flink på skolen. Hun skulle begynne i tredje klasse på videregående og gledet seg til russetiden. Foreldrene var så fornøyd med innsatsen hennes at de hadde spandert turen til den greske øya. De var fire jenter som skulle dra sammen, men det skulle vise seg at hun ble stående alene med skammen …

Media har denne sommeren hatt detaljerte oppslag om ellevill festing blant kommende russ på ferieøyer i Hellas, og diskusjonen om russefeiring fortsetter. Mange av problemene med russefeiring har å gjøre med den enorme alkoholmengden en del av russen konsumerer i denne perioden. Derfor bør spørsmål om rusmiddelbruk og rusmiddelforebygging stå sentralt i diskusjonen om russefeiring generelt.

:av Rita Rødseth (2018), rådgiver, Kompetansesenter rus, Midt-Norge 

Veileder i egenevaluering for kommuner

[19.09.2018 Redaksjonen]

KS har nylig utgitt en Veileder i egenevaluering . Veilederen er beregnet på kommuner og fylkeskommuner som gjennomfører prosjekter i regi av Folkehelseprogrammet. 

Lanseringskonferanse for Pakkeforløp psykisk helse og rus, se streaming

[07.09.2018 Redaksjonen]

Den 12. september avholdes nasjonal lanseringskonferanse for Pakkeforløp for psykisk helse og rus. Dette markerer at de første pakkeforløpene publiseres. Konferansen er forbeholdt spesielt inviterte, men konferansen streames på Facebook og Youtube.

Verdens overdosedag, markeringer landet rundt

[31.08.2018 Redaksjonen]

Den 31. august markers Verdens overdosedag. Foreningen Barn av rusmisbrukere har lagte en oversikt over de ulike arrangementene.

Brudd i skikkelighetstrenden blant dagens unge

[15.08.2018 Redaksjonen]

De nasjonale tallene for Ungdata 2018 er nå publisert, og viser at flertallet av norske ungdommer fortsatt er veltilpasset, aktiv, hjemmekjær og har god psykisk og fysisk helse. Samtidig er det noen utviklingstrekk som tyder på et brudd i «skikkelighetstrenden» som har preget tidligere Ungdataundersøkelser.

ARENADALSUKA, FOLKEHELSE UTFORDRINGENE - HVA ER LØSNINGENE?

[13.08.2018 Redaksjonen]

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet deltar på Arendalsuka 15 august gjennom Helsedirektør Bjørn Guldvåg og folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg.

Arbeidsliv og alkoholutfordringer

[06.08.2018 Redaksjonen]

I den norske WIRUS studien prøves rusforebyggende tiltak ut på arbeidsplassen. Leder for studien professor Randi Wågø Aas ved fakultet for helsevitenskap OsloMet sier at man i studien er opptatt av å ikke sykeliggjøre dette folkehelseproblemet, og at arbeidsplassen bør utforskes mer som tiltaksarena. Positive aspekter ved alkoholbruk trekkes også frem – noe som ofte også erfares på arbeidsplassen.

Uheldig miks av alkohol, ferietid og båtliv

[09.07.2018 Redaksjonen]

Organisasjonen AV– OG-TIL har i sommer en rekke kampanjer knyttet til den til tider uheldige miksen av alkohol og ferietid, samt alkohol og båtliv.

Tilskudd til kommuner for systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn

[19.06.2018 Redaksjonen]

Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lyser ut tilskudd for å utvikle og implementere kommunale modeller for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølgning av utsatte barn. Kommuner som har pågående prosjekttilskudd for Bedre tverrfaglig innsats (BTI) oppfordres til å søke. Søknadsfristen er 20.august 2018.

Møtet mellom folkehelse og plan - nye arbeidsmåter i kommunene

[15.06.2018 Redaksjonen]

Bedre folkehelse og reduksjon av sosiale helseforskjeller har vært et uttalt mål for planleggingen etter plan- og bygningsloven siden 2008. Etter ti år er det grunn til å forvente at folkehelse har satt sitt preg på planleggingen. Hva er status, særlig de siste årene: Har folkehelse kommet inn som et mål for planleggingen? I hvilken grad preger hensynet til folkehelse planleggingspraksis?  Med utgangspunkt i flere folkehelse i plan-prosjekter i løpet av denne tiårsperioden diskuteres møtet mellom folkehelseambisjoner og den kommunale planleggingsaktiviteten.

Av Hege Hofstad,2018dr.polit. seniorforsker NIBR, 1. am. NMBU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > »
 
 
Kommunetorget

2019 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 7ix8x3
(Skriv inn koden over.)