Aktuelt

Aktuelle saker fra kommunetorget

Servering og smittevern på skjenkesteder

[28.09.2020 Redaksjonen]

Alle serveringssteder skal ha rutiner for smitteverntiltak, men flere skjenkesteder synes dette er utfordrende i praksis. KoRus Sør har nylig publisert en artikkel omkring arbeidet i Arendal kommune med felles retningslinjer for alle serveringssteder i byen. Praksisen og erfaringene her i fra kan være til inspirasjon for andre kommuner.

Mindre rus og vold i utelivet med Covid-19?

[23.09.2020 Redaksjonen]

Det kan være en lang vei fra lover og retningslinjer besluttes av myndighetene til de skal implementeres av aktører på bakkeplan. Da korona overtok Norge i mars 2020, ble en rekke ulike tiltak besluttet umiddelbart. Vi husker alle at Erna Solberg omtalte det som de mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Jeg skal ikke kommenterte eller synse noe om verken stenging av barneskoler, svømmehaller eller hytteforbud. Men andre arenaer ble også rammet, blant annet skjenkenæringen.

:Kristin Buvik (2020), Seniorforsker, Avdeling rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet

Ny rapport uke 38: kartlegging kommuner korona og rus

[21.09.2020 Redaksjonen]

I denne rapporten fra uke 38 har vi forsøkt å tegne et bilde av utviklingen gjennom våren og sommeren 2020, samt å gi et øyeblikksbilde av situasjonen i uken. For å gi et bilde av utviklingen har vi slått sammen måneder hvor kartleggingen har vært gjennomført og presenterer gjennomsnittet i måneden.

Melde om farlige rusmidler i omløp

[16.09.2020 Redaksjonen]

Helsedirektoratet har etablert en epost adresse hvor folk kan melde inn om farlige rusmidler i omløp, Rusalarm@helsedir.no 

Formålet er å gjøre risikoutsatte kjent med rusmidler som øker overdosefaren

"Te ka slags nøtte?" 2020 foregår i år som Webinar!

[16.09.2020 Redaksjonen]

Konferansen har 20 års-jubileum! Tema i år er "Rus og vold i et samfunnsperspektiv" og "Å leve - om selvmord og selvmordsforebygging".

Ny rapport uke 36: Kartlegging kommuner korona og rus

[07.09.2020 Redaksjonen]

I denne rapporten har vi forsøkt å tegne et bilde av utviklingen gjennom våren og sommeren 2020, samt å gi et øyeblikksbilde av situasjonen i uke 36.

Filmer fra Gatenær 2020 er nå klare

[07.09.2020 Redaksjonen]

Tema for konferansen  er «Rusreformen – fra straff til hjelp – nye tider for oppsøkende ungdomsarbeid?" 

Hvor tilfredse er brukere med rusmiddelproblemer med kommunale tjenester?

[26.08.2020 Redaksjonen]

Er personer med rusmiddelproblemer fornøyde med tjenestene de mottar fra kommunene? Dette er spørsmålet som KoRus-Midt undersøker nærmere i en landsomfattende kartlegging av brukererfaringer.  Undersøkelsen har pågått siden 2017 og avsluttes i 2021. Den består av både kvalitative og kvantitative deler. I vår ble en kvantitativ delrapport publisert.

Ny rapport uke 34: kartlegging korona og rus

[24.08.2020 Redaksjonen]

I denne rapporten, Spørreundersøkelse om endringer i kommunenes rusmiddelmiljø og tjenestetilbud, har vi forsøkt å tegne et bilde av utviklingen gjennom våren og sommeren 2020, samt å gi et øyeblikksbilde av situasjonen i uke 34.

GATENÆR 2020

[20.08.2020 Redaksjonen]

KORUS OSLO, Velferdsetaten i Oslo kommune ved Uteseksjonen i Oslo og Fylkesmannen i Oslo og Viken inviterer til Gatenær-konferansen 2020 med tema: Rusreformen – fra straff til hjelp – nye tider for oppsøkende ungdomsarbeid? Gatenær er i år et gratis webinar den 1. september kl. 09.30 – 12.00!

Nesten ingen tunge rusmisbrukere har blitt syke eller smittet av korona.

[17.08.2020 Redaksjonen]

I en nylig reportasje fra NRK fremkommer det atda koronaen kom til Norge, fryktet myndighetene og fagfolk en pandemi blant rusmisbrukere. 

Ny rapport uke 32: Kartlegging kommuner korona og rus

[09.08.2020 Redaksjonen]

Denne rapporten oppsummerer funn fra uke 32 og sammenlikner med tidligere uker. Fra og med uke 20 gjennomføres kartleggingen hver 14. dag. Kartleggingen skal bidra til å gi en status for hvordan respondentene vurderer situasjonen i sin kommune, og gir dermed mulighet til å følge utviklingen gjennom koronapandemien. Undersøkelsen skal fungere som et situasjonsbilde av det kommunale rusarbeidet og rusmiljøene, vurdert av respondentene.

Ny rapport uke 30: Kartlegging kommuner korona og rus

[28.07.2020 Redaksjonen]

Denne rapporten oppsummerer funn fra uke 30 og sammenlikner med tidligere uker. Fra og med uke 20 gjennomføres kartleggingen hver 14. dag. Kartleggingen skal bidra til å gi en status for hvordan respondentene vurderer situasjonen i sin kommune, og gir dermed mulighet til å følge utviklingen gjennom koronapandemien. Undersøkelsen skal fungere som et situasjonsbilde av det kommunale rusarbeidet og rusmiljøene, vurdert av respondentene.

Ny rapport uke 28: Kartlegging kommuner korona og rus

[13.07.2020 Redaksjonen]

Denne rapporten oppsummerer funn fra uke 28 og sammenlikner med tidligere uker. Fra og med uke 20 gjennomføres kartleggingen hver 14. dag. Kartleggingen skal bidra til å gi en status for hvordan respondentene vurderer situasjonen i sin kommune, og gir dermed mulighet til å følge utviklingen gjennom koronapandemien. Undersøkelsen skal fungere som et situasjonsbilde av det kommunale rusarbeidet og rusmiljøene, vurdert av respondentene.

Økning i antall overdose-/akuttsituasjoner

[30.06.2020 Redaksjonen]

I går ble korona og rus rapport uke 26 lagt ut her på kommunetorget.no. Et av hovedfunnene i ukas rapport er stor økning i andel respondenter som svarer at de ser en økning i antall overdose-/akuttsituasjoner sammenliknet med normalen.

Ny overdoserapport fra Brukerrommet i Oslo

[30.06.2020 Redaksjonen]

Rapporten «Overdoser på Brukerommet i Oslo 2017-2019» er en gjennomgang av overdoser på Brukerrommet. Rapporten setter søkelyset på hvem overdoser, når og hvorfor?

Ny rapport uke 26: Kartlegging kommuner korona og rus

[29.06.2020 Redaksjonen]

Denne rapporten oppsummerer funn fra uke 26 og sammenlikner med tidligere uker. Fra og med uke 20 gjennomføres kartleggingen hver 14. dag. Kartleggingen skal bidra til å gi en status for hvordan respondentene vurderer situasjonen i sin kommune, og gir dermed mulighet til å følge utviklingen gjennom koronapandemien. Undersøkelsen skal fungere som et situasjonsbilde av det kommunale rusarbeidet og rusmiljøene, vurdert av respondentene.

Kommunalt tilskudd smitteverns- og oppfølgingsarbeid rus- og psykiske helse

[23.06.2020 Redaksjonen]

I mange kommuner er tjenestetilbudet til personer med alvorlig psykisk helse- og rusproblematikk fortsatt redusert som følge av koronasituasjonen. Flere lavterskel- og aktivitetstilbud, hvor mange vanligvis har fått psykisk støtte og nødvendig helsehjelp, er ikke i normal drift. Målgruppen er svært sårbar og situasjonen er bekymringsfull.

«Nøkkel til bedre samarbeid – implementering og bruk av Individuell plan i rusfeltet» film og rapport

[16.06.2020 Redaksjonen]

Velferdsetaten, Oslo kommune har publisert rapporten «Nøkkel til bedre samarbeid – implementering og bruk av Individuell plan i rusfeltet» og en opplæringsfilm om IP.

Rapport uke 24: Kartlegging kommuner korona og rus

[15.06.2020 Redaksjonen]

Denne rapporten oppsummerer funn fra uke 24 og sammenlikner med tidligere uker. Fra og med uke 20 gjennomføres kartleggingen hver 14. dag. Kartleggingen skal bidra til å gi en status for hvordan respondentene vurderer situasjonen i sin kommune, og gir dermed mulighet til å følge utviklingen gjennom koronapandemien. Undersøkelsen skal fungere som et situasjonsbilde av det kommunale rusarbeidet og rusmiljøene, vurdert av respondentene.

Hvordan har mennesker med psykiske vansker og/eller rus opplevd pandemien våren 2020?

[12.06.2020 Redaksjonen]

7 av 10 som sliter med psykiske vansker og/eller rus fikk det verre under koronapandemien. Det viser den ferske undersøkelsen til Erfaringskompetanse.

Konsekvenser av koronasituasjonen for psykisk helse- og rusarbeid i kommunene

[12.06.2020 Redaksjonen]

Resultat fra SINTEFs forundersøkelsen april 2020

SINTEF utfører på oppdrag fra Helsedirektoratet en årlig kartlegging av psykisk helse og rusarbeid i kommunene hvor 285 kommuner har svart på følgende: Kan dere kort gi en beskrivelse av konsekvensene av koronasituasjonen for målgruppene til kommunalt psykisk helse og rusarbeid?

Dagens arbeidsledighet vil medføre alkoholproblemer

[09.06.2020 Redaksjonen]

Regjeringen ønsker nå, under en pandemi preget av stor arbeidsløshet, innspill på nasjonal alkoholstrategi 2020- 2025. I strategien er det et sentralt mål å få ned forbruket. Innledningsvis i strategien skriver Helse- og omsorgsminister Bent Høie: «Skal vi nå målet om 10 prosent reduksjon i alkoholforbruket innen 2025, må alle bidra» (8). I denne kronikken ønsker jeg å peke på de helsemessige, sosiale og samfunnsøkonomiske konsekvenser av alkoholbruk . Til den økte arbeidsledigheten vil jeg knytte en bekymring for økt alkoholbruk. I og med en forventet bølge av utfordringer de neste årene ønsker jeg i tillegg å reflektere omkring spørsmål som hvordan kan vi bidra til en bedring ?

:av Tommy Sjåfjell (2020), brukerrepresentant A-Larm (bruker- og pårørendeorganisasjon)  

Økt bruk av digitale medier under pandemien for å nå småbarn og familier i risikosonen

[04.06.2020 Redaksjonen]

Under den pågående Koronapandemien har Regionalt opplæringsteam for Tidlig inn i Nord-Norge sendt ut spørsmål til utvalgte kommuner i landsdelen. Dette med ønske om å kartlegge hvordan gravide, spe- og småbarn og familier i risikosonen (målgrupper i «Tidlig Inn satsningen») har blitt fulgt opp og ivaretatt. Vi fikk svar fra 13 kommuner som danner grunnlaget for denne erfaringsoppsummeringen.

:av Ankie Berthelsen (2020), seniorrådgiver KoRus Nord

Helse Stavanger: Tett oppfølging av pasienter i koronasituasjonen

[02.06.2020 Redaksjonen]

LAR poliklinikken i Helse Stavanger har i koronaperioden tatt nye grep for å ivareta pasientenes sikkerhet med høyt fokus på smittevern, hyppigere kontakt og utstrakt bruk av ambulante tjenester til hjemmet eller der pasientene oppholder seg.

:av Marit Vasshus og Tore Berge (2020), KoRus vest Stavanger

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > »
 
 
Kommunetorget

2020 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 2i381f
(Skriv inn koden over.)