Aktuelt

Aktuelle saker fra kommunetorget

Nyhetsbrev om folkehelsearbeid, Helsedirektoratet

[15.06.2017 Redaksjonen]

Nyhetsbrevet inneholder informasjon fra Helsedirektoratet av relevans for lokalt og regionalt folkehelsearbeid. 

Helseproblemer og overdoser ved bruk av rusmidler – se filmer

[06.06.2017 Redaksjonen]

Film er nå tilgjengelig fra dette seminaret som setter helse- og overdoseproblematikk på agendaen. Filmene er basert på fagseminaret som ble avholdt i Tromsø i april 2017 og som særskilt fokuserte på risiko knyttet til langvarig og/eller omfattende bruk av illegale rusmidler. 

Volda kommune med folkehelse i kommuneplanens samfunnsdel

[24.05.2017 Redaksjonen]

Volda kommune har over lang tid arbeidet med å implementere folkehelse i kommuneplanens samfunnsdel. I planen er folkehelse både et overordnet og førende prinsipp, og et eget temaområde med egne mål og strategier. 

MAKS - Uteliv nedre Glomma

[15.05.2017 Redaksjonen]

MAKS - Uteliv nedre Glomma er en håndbok som viser hvordan tre nabokommuner Sarpsborg, Hvaler og Fredrikstad - kommuner av ulik størrelse og med store forskjeller i utfordringer knyttet til utelivet, har klart å samles om en felles satsing for et trygt og hyggelig uteliv. 

Sosial ulikhet og røyking i svangerskapet, ny studie

[02.05.2017 Redaksjonen]

I løpet av 15 år har antallet gravide som røyker blitt kraftig redusert i alle grupper av befolkningen.

Rusbehandling i kommunen, hva er det og hvordan kan den foregå?

[03.04.2017 Redaksjonen]

Tradisjonelt har det vært, og er tildels fortsatt, ei godt etablert holdning i behandling av rusmiddelavhengige og psykisk syke at det foregår i helseforetakene, i psykisk helsevern og Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling (TSB). Kommunen skal her bidra med forvern, ettervern, oppfølging, bolig, økonomi og andre tradisjonelle kommunale oppgaver. 

Interkommunalt samarbeid for å hindre overskjenking og rusrelatert vold

[03.04.2017 Redaksjonen]

MAKS uteliv nedre Glomma er et interkommunalt samarbeid mellom Hvaler, Sarpsborg og Fredrikstad kommune for et tryggere og hyggeligere uteliv. Målsettingen er å hindre overskjenking, skjenking til mindreårige og rusrelatert vold.

Les hele artikkelen HER

Recovery i et brukerperspektiv, ny artikkel

[08.03.2017 Redaksjonen]

I artikkelen Recovery, «min plan, mitt prosjekt, mitt liv» skriver brukerrepresentant for A-larm og vernepleier Tommy Sjåfjell om erfaringer fra personlige- og sosiale recoveryprosesser og egne erfaring med rus og psykisk helseutfordringer. Sjåfjell vektlegger særlig hvordan Recovery tilnærming kan være verktøy i bedringsprosesser. 

 

Alkoholsalget i Norge økte i 2016

[01.03.2017 Redaksjonen]

Alkoholsalget økte med 687 000 liter ren alkohol fra 2015 til 2016 viser de siste beregninger fra Folkehelseinstituttet.

Skjenkebevilling og mindre alkoholrelaterte skader, eller slutt på russetreff? Ny artikkel

[21.02.2017 Redaksjonen]

Nyheten om at Øst Politidistrikt krever at russetreffet i Halden søker om skjenkebevilling har skapt nasjonal debatt. Arrangøren truer med å flytte treffet, russen raser og kommunen ønsker at andre kommuner også innfører samme ordning. 

Folkehelseprofilene 2017 er publiserte

[17.02.2017 Redaksjonen]

En profil er utarbeidet for hver av de 426 kommunene i Norge. I tillegg blir det samtidig publisert profiler for bydelene i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Profiler for fylkene kommer i mars.

Tilskudd til kommunalt rusarbeid, frist 1.mars 2017

[25.01.2017 Redaksjonen]

Målet for ordningen er å bidra til varig vekst i det kommunale tilbudet til personer med rusproblemer slik at disse sikres et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tjenestetilbud. 

Nordmenns bruk av rusmidler, nytt fra Folkehelseinstituttet

[24.01.2017 Redaksjonen]

Rapporten Rusmidler i Norge 2016 fra Folkehelseinstituttet gir en oversikt over nordmenns bruk av alkohol, tobakk, vanedannende legemidler og narkotika.

Noe av konklusjonene i rapporten er at nordmenn drikker og røyker mindre, og snusbruk blant ungdom flater ut

Kommunerusprisen 2017, KS og rusbehandlingen i Midt-Norge innviterer

[13.01.2017 Redaksjonen]

Under Ruskonferansen 2017 vil rusbehandlingen i Midt-Norge og KS dele ut Kommunerusprisen. Ruskonferansen 2017 er en nasjonal konferanse med inntil 650 deltakere som arrangeres i Trondheim 29. og 30. mars. 

Program for folkehelsearbeid i kommunene

[12.01.2017 Redaksjonen]

Folkehelseprogrammet er et utviklingsarbeid som skal bidra til en langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Barn og unge, psykisk helse og rusforebygging er viktige stikkord.

Tilbudet til personer med ruslidelse og psykisk sykdom er vurdert

[12.01.2017 Redaksjonen]

Statens helsetilsyn har gjennomført en risikovurdering av tjenestene til pasienter med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse. Vurderingen brukes i landsomfattende tilsyn.

Et folkelig folkehelsearbeid i Telemark, les om erfaringene

[04.01.2017 Redaksjonen]

"Det er viktig at det ikke blir for mye helse, men mest folk", dette sier Kjersti Norgård Aase, rådgiver analyse og statistikk i folkehelseteamet i Telemark Fylkeskommune.

Kommunespørsmål om regulering av pris og tilgjengelighet som virkemidler

[03.01.2017 Redaksjonen]

Hei, jeg i min kommune arbeider vi nå med Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Vi har hatt mange diskusjoner i planarbeidet, blant annet er spørsmålet om betydningen av reguleringer av pris og tilgjengelighet vært mange meninger om. Kan dere i redaksjonen gi oss noen innspill om betydningen av disse virkemidlene?

Flere årsverk i kommunalt rusarbeid og psykisk helse. Ny rapport.

[02.01.2017 Redaksjonen]

Fra 2015 til 2016 har slike årsverk økt med 5,2 prosent. Dette er blant funnene i rapporten «Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2016: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene» som SINTEF har laget på oppdrag fra Helsedirektoratet. 

Utfordringer i julebordsesongen og «amatører på byen». Ny artikkel

[07.12.2016 Redaksjonen]

Mange private og offentlige virksomheter benytter førjulstida til å avholde julebord for sine ansatte. Det samme gjelder foreninger, idrettslag mv.

En slik årlig sosial sammenkomst har mange viktige sosiale funksjoner for arbeidsmiljøet på arbeidsplassen, idrettslaget, fagforeningen eller vennegjengen som møtes igjen for sin årvisse sammenkomst!

Les mer mer HER om en jurist sine betraktinger av julebordsutfordringer og praktiseringer av alkoholloven

Pårørende som ressurs i lokalt rusarbeid, anbefalinger

[25.11.2016 Redaksjonen]

Rusavhengighet oppstår og opprettholdes i relasjoner, og må også løses i relasjoner. Pårørendeinvolvering bidrar til effekt og helsegevinst av rusbehandling, både for den rusavhengige og for de nærmeste. 

Tilskuddordninger til frivillig rusmiddelarbeid, frist 15. desember

[18.11.2016 Redaksjonen]

Helsedirektoratet har en rekke tilskuddsordninger knyttet til psykisk helse og rusarbeid i kommuner, frivillig rusmiddelarbeid arbeid og forskning. En del av tilskuddsordningene til frivillig rusmiddelarbeid har frist 15. desember 2016.

Ny rapport om Folkehelse og taxfree salg

[04.11.2016 Redaksjonen]

En ny rapport fra Folkehelseinstituttet til Helse- og omsorgsdepartementet er nylig ferdigstilt. Den omhandler en vurdering av virkningen av dagens taxfree-ordning

Nytt e-læringskurs i Ansvarlig vertskap på youtube

[01.11.2016 Redaksjonen]

En sentral del av ansvarlig alkoholhåndtering er at de ansatte på skjenkesteder får opplæring i alkoholloven og situasjonshåndtering. For å øke kompetansen hos ansatte i skjenkebransjen er det utviklet et e-læringskurs som gir en innføring i aktuelle bestemmelser i alkoholloven og kunnskap om alkoholens virkning på kroppen.

Se HER, en teaser for e-læringskurs i Ansvarlig vertskap på youtube

Se HER, hele e-læringskurset i Ansvarlig vertskap

Se HER,  mer om Ansvarlig vertskap som en del av arbeidet med Ansvarlig alkoholhåndtering

Folkehelse og rusforebygging i kommunene

[31.10.2016 Redaksjonen]

 «Rusforebyggende virkemidler som en del av kommunenes folkehelsearbeid», hva er kommunenes viktigste virkemidler ? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > »
 
 
Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: b3yr66
(Skriv inn koden over.)