Aktuelt

Aktuelle saker fra kommunetorget

Nye erfaringsfilmer om hverdagen til pårørende av rusavhengige.

[18.08.2017 Redaksjonen]

Pårørende har tradisjonelt blitt involvert i altfor liten grad i rusbehandling. Pårørendeinvolvering bidrar imidlertid til bedre effekt og helsegevinst av rusbehandling, både for den rusavhengige og for de nærmeste. 

Hvordan etablere forebyggende rusmiddelpolicy på arbeidsplassen?

[15.08.2017 Redaksjonen]

RusOFF-rådene gir veiledning om hvordan utvikle og følge opp en rusmiddelpolicy på arbeidsplassen. Rådene er spesielt tilpasset arbeidsplasser i offentlig sektor, men kan også benyttes av andre sektorer.

Lansering av RusOFF på Arendalsuka

[10.08.2017 Redaksjonen]

Lansering av RusOFF – rusforebyggende råd for offentlig sektor. Tirsdag 15. august, kl. 12 – 13 i kantina hos NAV, Nedre Tyholmsvei 13, Arendal.

Brukermedvirkning på Arendalsuka 17. august

[10.08.2017 Redaksjonen]

Brukermedvirkning inn i idiotien? Fagrådet -  Rusfeltets hoved organisasjon, stiller spørsmål ved om definisjonen og praktiseringen av brukermedvirkning har kommet ut av kurs? 

Sommerens festivaler…., må boksøl åpnes av selger og skjenkes i glass?

[31.07.2017 Redaksjonen]

Redaksjonen får alkoholrelaterte spørsmål omkring sommerens mange festivaler i Norge, også fra saksbehandler på kommunale skjenkebevillinger. Blant annet har en henvendt seg på bakgrunn av at festivalarrangørene søker om skjenkebevilling for øl og vin. Spørsmålet er om øl kan selges i bokser og om den da må åpnes av den som er selger, eller om selger må slå ølet over i plastglass? Den kommunale saksbehandleren spør om det regler for dette, og videre om hva som er vanlig praksis på festivalene som arrangeres rundt om i landet.

Ny Føre Var rapport om rustrender i Bergen

[27.06.2017 Redaksjonen]

Kompetansesenter Rus - region vest Bergen (KoRus Bergen) har hvert halvår fra 2002 rapportert om russituasjonen i Bergen. Dette er rapport nr. 29.

Nyhetsbrev om folkehelsearbeid, Helsedirektoratet

[15.06.2017 Redaksjonen]

Nyhetsbrevet inneholder informasjon fra Helsedirektoratet av relevans for lokalt og regionalt folkehelsearbeid. 

Helseproblemer og overdoser ved bruk av rusmidler – se filmer

[06.06.2017 Redaksjonen]

Film er nå tilgjengelig fra dette seminaret som setter helse- og overdoseproblematikk på agendaen. Filmene er basert på fagseminaret som ble avholdt i Tromsø i april 2017 og som særskilt fokuserte på risiko knyttet til langvarig og/eller omfattende bruk av illegale rusmidler. 

Volda kommune med folkehelse i kommuneplanens samfunnsdel

[24.05.2017 Redaksjonen]

Volda kommune har over lang tid arbeidet med å implementere folkehelse i kommuneplanens samfunnsdel. I planen er folkehelse både et overordnet og førende prinsipp, og et eget temaområde med egne mål og strategier. 

MAKS - Uteliv nedre Glomma

[15.05.2017 Redaksjonen]

MAKS - Uteliv nedre Glomma er en håndbok som viser hvordan tre nabokommuner Sarpsborg, Hvaler og Fredrikstad - kommuner av ulik størrelse og med store forskjeller i utfordringer knyttet til utelivet, har klart å samles om en felles satsing for et trygt og hyggelig uteliv. 

Sosial ulikhet og røyking i svangerskapet, ny studie

[02.05.2017 Redaksjonen]

I løpet av 15 år har antallet gravide som røyker blitt kraftig redusert i alle grupper av befolkningen.

Rusbehandling i kommunen, hva er det og hvordan kan den foregå?

[03.04.2017 Redaksjonen]

Tradisjonelt har det vært, og er tildels fortsatt, ei godt etablert holdning i behandling av rusmiddelavhengige og psykisk syke at det foregår i helseforetakene, i psykisk helsevern og Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling (TSB). Kommunen skal her bidra med forvern, ettervern, oppfølging, bolig, økonomi og andre tradisjonelle kommunale oppgaver. 

Interkommunalt samarbeid for å hindre overskjenking og rusrelatert vold

[03.04.2017 Redaksjonen]

MAKS uteliv nedre Glomma er et interkommunalt samarbeid mellom Hvaler, Sarpsborg og Fredrikstad kommune for et tryggere og hyggeligere uteliv. Målsettingen er å hindre overskjenking, skjenking til mindreårige og rusrelatert vold.

Les hele artikkelen HER

Recovery i et brukerperspektiv, ny artikkel

[08.03.2017 Redaksjonen]

I artikkelen Recovery, «min plan, mitt prosjekt, mitt liv» skriver brukerrepresentant for A-larm og vernepleier Tommy Sjåfjell om erfaringer fra personlige- og sosiale recoveryprosesser og egne erfaring med rus og psykisk helseutfordringer. Sjåfjell vektlegger særlig hvordan Recovery tilnærming kan være verktøy i bedringsprosesser. 

 

Alkoholsalget i Norge økte i 2016

[01.03.2017 Redaksjonen]

Alkoholsalget økte med 687 000 liter ren alkohol fra 2015 til 2016 viser de siste beregninger fra Folkehelseinstituttet.

Skjenkebevilling og mindre alkoholrelaterte skader, eller slutt på russetreff? Ny artikkel

[21.02.2017 Redaksjonen]

Nyheten om at Øst Politidistrikt krever at russetreffet i Halden søker om skjenkebevilling har skapt nasjonal debatt. Arrangøren truer med å flytte treffet, russen raser og kommunen ønsker at andre kommuner også innfører samme ordning. 

Folkehelseprofilene 2017 er publiserte

[17.02.2017 Redaksjonen]

En profil er utarbeidet for hver av de 426 kommunene i Norge. I tillegg blir det samtidig publisert profiler for bydelene i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Profiler for fylkene kommer i mars.

Tilskudd til kommunalt rusarbeid, frist 1.mars 2017

[25.01.2017 Redaksjonen]

Målet for ordningen er å bidra til varig vekst i det kommunale tilbudet til personer med rusproblemer slik at disse sikres et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tjenestetilbud. 

Nordmenns bruk av rusmidler, nytt fra Folkehelseinstituttet

[24.01.2017 Redaksjonen]

Rapporten Rusmidler i Norge 2016 fra Folkehelseinstituttet gir en oversikt over nordmenns bruk av alkohol, tobakk, vanedannende legemidler og narkotika.

Noe av konklusjonene i rapporten er at nordmenn drikker og røyker mindre, og snusbruk blant ungdom flater ut

Kommunerusprisen 2017, KS og rusbehandlingen i Midt-Norge innviterer

[13.01.2017 Redaksjonen]

Under Ruskonferansen 2017 vil rusbehandlingen i Midt-Norge og KS dele ut Kommunerusprisen. Ruskonferansen 2017 er en nasjonal konferanse med inntil 650 deltakere som arrangeres i Trondheim 29. og 30. mars. 

Program for folkehelsearbeid i kommunene

[12.01.2017 Redaksjonen]

Folkehelseprogrammet er et utviklingsarbeid som skal bidra til en langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Barn og unge, psykisk helse og rusforebygging er viktige stikkord.

Tilbudet til personer med ruslidelse og psykisk sykdom er vurdert

[12.01.2017 Redaksjonen]

Statens helsetilsyn har gjennomført en risikovurdering av tjenestene til pasienter med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse. Vurderingen brukes i landsomfattende tilsyn.

Et folkelig folkehelsearbeid i Telemark, les om erfaringene

[04.01.2017 Redaksjonen]

"Det er viktig at det ikke blir for mye helse, men mest folk", dette sier Kjersti Norgård Aase, rådgiver analyse og statistikk i folkehelseteamet i Telemark Fylkeskommune.

Kommunespørsmål om regulering av pris og tilgjengelighet som virkemidler

[03.01.2017 Redaksjonen]

Hei, jeg i min kommune arbeider vi nå med Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Vi har hatt mange diskusjoner i planarbeidet, blant annet er spørsmålet om betydningen av reguleringer av pris og tilgjengelighet vært mange meninger om. Kan dere i redaksjonen gi oss noen innspill om betydningen av disse virkemidlene?

Flere årsverk i kommunalt rusarbeid og psykisk helse. Ny rapport.

[02.01.2017 Redaksjonen]

Fra 2015 til 2016 har slike årsverk økt med 5,2 prosent. Dette er blant funnene i rapporten «Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2016: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene» som SINTEF har laget på oppdrag fra Helsedirektoratet. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > »
 
 
Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 57254x
(Skriv inn koden over.)