Aktuelt

Aktuelle saker fra kommunetorget

Ny rapport uke 18: Kartlegging kommuner korona og rus

[10.05.2021 Redaksjonen]

I forbindelse med den pågående koronapandemien ønsker Helsedirektoratet systematisk kunnskap om hvordan krisen påvirker rusmiljøene i Norge.

Melde om farlige rusmidler i omløp

[08.05.2021 Redaksjonen]

Helsedirektoratet har etablert en epost adresse hvor folk kan melde inn om farlige rusmidler i omløp, Rusalarm@helsedir.no 

Formålet er å gjøre risikoutsatte kjent med rusmidler som øker overdosefaren

Kommunenes rusoppgaver: Ingenting å le av

[03.05.2021 Redaksjonen]

Kompetansesentrene for Rus (KoRus) støtter rusreformen. Men kommunene må få ressurser og kompetanse til å gjennomføre de enorme oppgavene de blir pålagt. 

Ny rapport uke 16: Kartlegging kommuner korona og rus

[26.04.2021 Redaksjonen]

I forbindelse med den pågående koronapandemien ønsker Helsedirektoratet systematisk kunnskap om hvordan krisen påvirker rusmiljøene i Norge. 

Folkehelsearbeid i kommunen- webinarer og oppdatert veiviser

[14.04.2021 Redaksjonen]

Denne våren lanserer Helsedirektoratet seks webinarer med ulike tema innen lokalt folkehelsearbeid. 

Ny rapport uke 14: Kartlegging kommuner korona og rus

[12.04.2021 Redaksjonen]

I forbindelse med den pågående koronapandemien ønsker Helsedirektoratet mer kunnskap om hvordan krisen påvirker rusmiljøene i Norge og har derfor gjennomført regelmessige kartlegginger av situasjonen i rusmiljøene gjennom store deler av pandemien

Slik slo man ned smitten i rusmiljøet i Kristiansand kommune

[01.04.2021 Redaksjonen]

De tre første ukene i februar eksploderte smitten i Kristiansand, og antall som fikk påvist Covid 19 i byens rusmiljø økte fra 1 til over 60. Ved å ta helt klare grep, klarte kommunen å slå ned utbruddet. Lenge var lite og ingen smitte i byens rusmiljø. Men på kort tid eskalerte det kraftig.

Ny rapport uke 12: Kartlegging kommuner korona og rus

[31.03.2021 Redaksjonen]

I forbindelse med den pågående koronapandemien ønsker Helsedirektoratet mer kunnskap om hvordan krisen påvirker rusmiljøene i Norge og har derfor gjennomført regelmessige kartlegginger av situasjonen i rusmiljøene gjennom store deler av pandemien

Informasjonstelefon om korona på flere språk

[19.03.2021 Redaksjonen]

Helsemyndighetenes informasjonstelefon om korona er nå tilgjengelig på språkene polsk, arabisk, urdu og somali, i tillegg til norsk og engelsk.

Ny rapport uke 10: Kartlegging kommuner korona og rus

[15.03.2021 Redaksjonen]

I forbindelse med den pågående koronapandemien ønsker Helsedirektoratet mer kunnskap om hvordan krisen påvirker rusmiljøene i Norge og har derfor gjennomført regelmessige kartlegginger av situasjonen i rusmiljøene gjennom store deler av pandemien

Eldre, alkohol og legemidler - erfaringer fra Oslo

[15.03.2021 Redaksjonen]

I 2018 fikk KoRus Oslo nasjonalt ansvar for å koordinere fagområdet aldring og rus for de regionale kompetansesentrene for rusfeltet. Runa Frydenlund er den ved Korus Oslo som har jobbet med tematikken eldre og rus siden 2008. I dette intervjuet gir hun et innblikk i erfaringene med dette arbeidet.

:av Anniken Sand (2021), spesialkonsulent, Korus - Oslo

Ny nasjonal alkoholstrategi

[15.03.2021 Redaksjonen]

Strategiplanen har fått undertittelen «En helsefremmende og solidarisk alkoholpolitikk», hvor regjeringen foreslår hovedlinjer og tiltak for perioden 2021–2025. I hovedsak videreføres dagens hovedlinjer i alkoholpolitikken med blant annet alkoholavgifter, aldersgrenser og bevillingssystemet.

LAVTERSKEL NYHETSBREV

[13.03.2021 Redaksjonen]

Som en del av Helsedirektoratets Overdosestrategi lager Korus Oslo i samarbeid med Korus Øst et Lavterskel-nyhetsbrev. 

Nasjonal pårørendeundersøkelse

[08.03.2021 Redaksjonen]

Opinion har på oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomført en nasjonal pårørendeundersøkelse. Formålet har vært å kartlegge pårørendes rolle, erfaringer og situasjon. Resultatene viser blant annet at de pårørende er en stor og sammensatt gruppe, det er vanlig å oppleve stress og bekymring, samt at situasjonen kan påvirke arbeid og utdanning.

Ny rapport uke 8: Kartlegging kommuner korona og rus

[01.03.2021 Redaksjonen]

I forbindelse med den pågående koronapandemien ønsker Helsedirektoratet mer kunnskap om hvordan krisen påvirker rusmiljøene i Norge og har derfor gjennomført regelmessige kartlegginger av situasjonen i rusmiljøene gjennom store deler av pandemien

Ny veileder om aldring, alkohol og legemidler

[18.02.2021 Redaksjonen]

KoRus Oslo har nylig utarbeidet en veileder for hjemmetjenestens arbeid med aldring, alkohol og legemidler. Rutinehåndboken er utviklet gjennom et tett og langt samarbeid med Bydel Sagene i Oslo.

Ny rapport uke 6: Kartlegging kommuner korona og rus

[15.02.2021 Redaksjonen]

I forbindelse med koronapandemien ønsker Helsedirektoratet mer kunnskap om hvordan krisen påvirker rusmiljøene i Norge og har derfor gjennomført regelmessige kartlegginger av situasjonen i rusmiljøene gjennom store deler av pandemien

Koordinatorrollen, og hvordan sikre samordnet og helhetlig oppfølging

[12.02.2021 Redaksjonen]

Brukere av helse – og omsorgstjenester kan ha flere hjelpebehov som ytes av ulike instanser i kommune- og spesialisthelsetjeneste. Disse brukerne har rett til å få tilbud om sin egen koordinator, og det er kommunen som skal tilby dette. Koordinator skal sikre at tilbudet til brukeren henger sammen, og at alle de ulike tilbudene blir en del av en helhet. Denne artikkelen handler om hvordan kommunen kan legge til rette for at ordningen skal fungere best mulig.

:av Kari Hjertholm Danielsen (2021), KoRus Nord

Ny rapport uke 4: Kartlegging kommuner korona og rus

[01.02.2021 Redaksjonen]

I forbindelse med koronapandemien ønsker Helsedirektoratet mer kunnskap om hvordan krisen påvirker rusmiljøene i Norge og har derfor gjennomført regelmessige kartlegginger av situasjonen i rusmiljøene gjennom store deler av pandemien.

Årets første kartlegging korona og kommunalt rusarbeid

[18.01.2021 Redaksjonen]

I forbindelse med den pågående koronapandemien ønsker Helsedirektoratet mer kunnskap om hvordan krisen påvirker rusmiljøene i Norge.  Helsedirektoratet har derfor fra vårhalvåret 2020 gjennomført regelmessige kartlegginger av situasjonen i rusmiljøene gjennom store deler av pandemien. I denne årets første rapport presenteres kartleggingen for uke 2, 2021. 

Ny rapport om opptrapping på rusfeltet: Framgang men noe gjenstår

[04.01.2021 Redaksjonen]

Det fjerde og siste året av opptrappingsplanen for rusfeltet var 2020. På oppdrag fra Helsedirektoratet har Fafo, i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse og Ipsos, fulgt arbeidet med planen og presentert årlige statusrapporter. Denne rapport viser at det er en positiv utvikling på flere sentrale områder i opptrappingsplanen – selv om det fortsatt er noen utfordringer og behov for videre satsning.

Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken (2021-2024)

[18.12.2020 Redaksjonen]

Regjeringen lanserer nå en ny strategi for den sosiale boligpolitikken for å skaffe en trygg og god bolig til mennesker som særlig trenger hjelp. Dette er personer som opplever å ha lite stabile boforhold og må flytte ofte, noe som går utover barna, som må bytte skole og skifte omgangskrets. Fortsatt er det 3 900 bostedsløse i Norge.

Nye resultater fra årets siste kartlegging korona og kommunalt rusarbeid

[14.12.2020 Redaksjonen]

I denne årets siste rapport har vi forsøkt å tegne et bilde av koronasituasjonens utvikling siden mars, samt å gi et øyeblikksbilde av situasjonen i uke 50.

NY RAPPORT UKE 48: Kartlegging kommuner korona og rusarbeid

[30.11.2020 Redaksjonen]

I denne kartleggingsrapport «Kommuner korona og rus» uke 48 har vi forsøkt å tegne et bilde av koronasituasjonens utvikling siden mars, samt å gi et øyeblikksbilde av situasjonen i uke 48.

Flere overdoser i Grenland på kort tid

[25.11.2020 Redaksjonen]

De siste ukene har det blitt rapportert om flere overdoser i Grenland knyttet til farlig GHB. Bare de siste dagene har 13 rusmisbrukere tatt overdose, og politiet er bekymret.

v/rådgiver Helge Fredriksen, KoRus Sør

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > »
 
 
Lukk

Tips en venn

Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: g83n7s
(Skriv inn koden over.)