Aktuelt

Aktuelle saker fra kommunetorget

Ny rapport uke 8: Kartlegging kommuner korona og rus

[01.03.2021 Redaksjonen]

I forbindelse med den pågående koronapandemien ønsker Helsedirektoratet mer kunnskap om hvordan krisen påvirker rusmiljøene i Norge og har derfor gjennomført regelmessige kartlegginger av situasjonen i rusmiljøene gjennom store deler av pandemien

Ny veileder om aldring, alkohol og legemidler

[18.02.2021 Redaksjonen]

KoRus Oslo har nylig utarbeidet en veileder for hjemmetjenestens arbeid med aldring, alkohol og legemidler. Rutinehåndboken er utviklet gjennom et tett og langt samarbeid med Bydel Sagene i Oslo.

Ny rapport uke 6: Kartlegging kommuner korona og rus

[15.02.2021 Redaksjonen]

I forbindelse med koronapandemien ønsker Helsedirektoratet mer kunnskap om hvordan krisen påvirker rusmiljøene i Norge og har derfor gjennomført regelmessige kartlegginger av situasjonen i rusmiljøene gjennom store deler av pandemien

Melde om farlige rusmidler i omløp

[14.02.2021 Redaksjonen]

Helsedirektoratet har etablert en epost adresse hvor folk kan melde inn om farlige rusmidler i omløp, Rusalarm@helsedir.no 

Formålet er å gjøre risikoutsatte kjent med rusmidler som øker overdosefaren

Koordinatorrollen, og hvordan sikre samordnet og helhetlig oppfølging

[12.02.2021 Redaksjonen]

Brukere av helse – og omsorgstjenester kan ha flere hjelpebehov som ytes av ulike instanser i kommune- og spesialisthelsetjeneste. Disse brukerne har rett til å få tilbud om sin egen koordinator, og det er kommunen som skal tilby dette. Koordinator skal sikre at tilbudet til brukeren henger sammen, og at alle de ulike tilbudene blir en del av en helhet. Denne artikkelen handler om hvordan kommunen kan legge til rette for at ordningen skal fungere best mulig.

:av Kari Hjertholm Danielsen (2021), KoRus Nord

Ny rapport uke 4: Kartlegging kommuner korona og rus

[01.02.2021 Redaksjonen]

I forbindelse med koronapandemien ønsker Helsedirektoratet mer kunnskap om hvordan krisen påvirker rusmiljøene i Norge og har derfor gjennomført regelmessige kartlegginger av situasjonen i rusmiljøene gjennom store deler av pandemien.

Årets første kartlegging korona og kommunalt rusarbeid

[18.01.2021 Redaksjonen]

I forbindelse med den pågående koronapandemien ønsker Helsedirektoratet mer kunnskap om hvordan krisen påvirker rusmiljøene i Norge.  Helsedirektoratet har derfor fra vårhalvåret 2020 gjennomført regelmessige kartlegginger av situasjonen i rusmiljøene gjennom store deler av pandemien. I denne årets første rapport presenteres kartleggingen for uke 2, 2021. 

Ny rapport om opptrapping på rusfeltet: Framgang men noe gjenstår

[04.01.2021 Redaksjonen]

Det fjerde og siste året av opptrappingsplanen for rusfeltet var 2020. På oppdrag fra Helsedirektoratet har Fafo, i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse og Ipsos, fulgt arbeidet med planen og presentert årlige statusrapporter. Denne rapport viser at det er en positiv utvikling på flere sentrale områder i opptrappingsplanen – selv om det fortsatt er noen utfordringer og behov for videre satsning.

Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken (2021-2024)

[18.12.2020 Redaksjonen]

Regjeringen lanserer nå en ny strategi for den sosiale boligpolitikken for å skaffe en trygg og god bolig til mennesker som særlig trenger hjelp. Dette er personer som opplever å ha lite stabile boforhold og må flytte ofte, noe som går utover barna, som må bytte skole og skifte omgangskrets. Fortsatt er det 3 900 bostedsløse i Norge.

Nye resultater fra årets siste kartlegging korona og kommunalt rusarbeid

[14.12.2020 Redaksjonen]

I denne årets siste rapport har vi forsøkt å tegne et bilde av koronasituasjonens utvikling siden mars, samt å gi et øyeblikksbilde av situasjonen i uke 50.

NY RAPPORT UKE 48: Kartlegging kommuner korona og rusarbeid

[30.11.2020 Redaksjonen]

I denne kartleggingsrapport «Kommuner korona og rus» uke 48 har vi forsøkt å tegne et bilde av koronasituasjonens utvikling siden mars, samt å gi et øyeblikksbilde av situasjonen i uke 48.

Flere overdoser i Grenland på kort tid

[25.11.2020 Redaksjonen]

De siste ukene har det blitt rapportert om flere overdoser i Grenland knyttet til farlig GHB. Bare de siste dagene har 13 rusmisbrukere tatt overdose, og politiet er bekymret.

v/rådgiver Helge Fredriksen, KoRus Sør

Kartleggingsverktøy i kommunal psykisk helse-og rustjeneste. Hvor står vi, hvor går vi?

[24.11.2020 Redaksjonen]

Krav om systematisk tilnærming for innhenting av relevante helseopplysninger er ikke et særskilt krav til spesialisthelsetjenesten. Strukturert kartlegging angår også kommunene, men det er stykke igjen til god praksis sett fra et nasjonalt perspektiv.

:av Malin Taihaugen og Lise Hellum-Håkestad (KoRus-Øst), og Tore Willy Lie (Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse) 2020.

Ny rapport uke 46, kartlegging kommuner korona og rus

[16.11.2020 Redaksjonen]

I denne nye rapporten har vi forsøkt å tegne et bilde av koronasituasjonens utvikling siden mars, samt å gi et øyeblikksbilde av situasjonen i uke 46.

Nye tilskudd til kommunalt rusarbeid 2021

[11.11.2020 Redaksjonen]

Helsedirektoratet har utlyst tilskudd til kommunalt rusarbeid for 2021. Fylkesmennene forvalter tilskuddsordningen.

 

Ny rapport uke 44; kartlegging kommuner korona og rus

[02.11.2020 Redaksjonen]

I denne nye rapporten har vi forsøkt å tegne et bilde av koronasituasjonens utvikling siden mars, samt å gi et øyeblikksbilde av situasjonen i uke 44.

Weedensenteret.no, informasjonskanal for ungdom om cannabis

[27.10.2020 Redaksjonen]

I dag lanserer Helsedirektoratet weedensenteret.no og en kampanje om unge og cannabis. Hovedbudskapet er at en hjerne i utvikling ikke bør utsettes for cannabis.

Ny rapport uke 42: Kartlegging kommuner korona og rus

[19.10.2020 Redaksjonen]

I denne rapporten har vi forsøkt å tegne et bilde av koronasituasjonens utvikling siden mars, samt å gi et øyeblikksbilde av situasjonen i uke 42. Hovedkonklusjonene i rapporten fra uke 42 er:

Ny rapport uke 40: Kartlegging kommuner korona og rus

[05.10.2020 Redaksjonen]

I denne rapporten har vi forsøkt å tegne et bilde av utviklingen gjennom våren og sommeren 2020, samt å gi et øyeblikksbilde av situasjonen i uke 40. Sentrale punkter denne gangen er:

Servering og smittevern på skjenkesteder

[28.09.2020 Redaksjonen]

Alle serveringssteder skal ha rutiner for smitteverntiltak, men flere skjenkesteder synes dette er utfordrende i praksis. KoRus Sør har nylig publisert en artikkel omkring arbeidet i Arendal kommune med felles retningslinjer for alle serveringssteder i byen. Praksisen og erfaringene her i fra kan være til inspirasjon for andre kommuner.

Mindre rus og vold i utelivet med Covid-19?

[23.09.2020 Redaksjonen]

Det kan være en lang vei fra lover og retningslinjer besluttes av myndighetene til de skal implementeres av aktører på bakkeplan. Da korona overtok Norge i mars 2020, ble en rekke ulike tiltak besluttet umiddelbart. Vi husker alle at Erna Solberg omtalte det som de mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Jeg skal ikke kommenterte eller synse noe om verken stenging av barneskoler, svømmehaller eller hytteforbud. Men andre arenaer ble også rammet, blant annet skjenkenæringen.

:Kristin Buvik (2020), Seniorforsker, Avdeling rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet

Ny rapport uke 38: kartlegging kommuner korona og rus

[21.09.2020 Redaksjonen]

I denne rapporten fra uke 38 har vi forsøkt å tegne et bilde av utviklingen gjennom våren og sommeren 2020, samt å gi et øyeblikksbilde av situasjonen i uken. For å gi et bilde av utviklingen har vi slått sammen måneder hvor kartleggingen har vært gjennomført og presenterer gjennomsnittet i måneden.

"Te ka slags nøtte?" 2020 foregår i år som Webinar!

[16.09.2020 Redaksjonen]

Konferansen har 20 års-jubileum! Tema i år er "Rus og vold i et samfunnsperspektiv" og "Å leve - om selvmord og selvmordsforebygging".

Ny rapport uke 36: Kartlegging kommuner korona og rus

[07.09.2020 Redaksjonen]

I denne rapporten har vi forsøkt å tegne et bilde av utviklingen gjennom våren og sommeren 2020, samt å gi et øyeblikksbilde av situasjonen i uke 36.

Filmer fra Gatenær 2020 er nå klare

[07.09.2020 Redaksjonen]

Tema for konferansen  er «Rusreformen – fra straff til hjelp – nye tider for oppsøkende ungdomsarbeid?" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > »
 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: yup830
(Skriv inn koden over.)