Aktuelt

Aktuelle saker fra kommunetorget

NY RAPPORT UKE 48: Kartlegging kommuner korona og rusarbeid

[30.11.2020 Redaksjonen]

I denne kartleggingsrapport «Kommuner korona og rus» uke 48 har vi forsøkt å tegne et bilde av koronasituasjonens utvikling siden mars, samt å gi et øyeblikksbilde av situasjonen i uke 48.

Flere overdoser i Grenland på kort tid

[25.11.2020 Redaksjonen]

De siste ukene har det blitt rapportert om flere overdoser i Grenland knyttet til farlig GHB. Bare de siste dagene har 13 rusmisbrukere tatt overdose, og politiet er bekymret.

v/rådgiver Helge Fredriksen, KoRus Sør

Kartleggingsverktøy i kommunal psykisk helse-og rustjeneste. Hvor står vi, hvor går vi?

[24.11.2020 Redaksjonen]

Krav om systematisk tilnærming for innhenting av relevante helseopplysninger er ikke et særskilt krav til spesialisthelsetjenesten. Strukturert kartlegging angår også kommunene, men det er stykke igjen til god praksis sett fra et nasjonalt perspektiv.

:av Malin Taihaugen og Lise Hellum-Håkestad (KoRus-Øst), og Tore Willy Lie (Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse) 2020.

Melde om farlige rusmidler i omløp

[18.11.2020 Redaksjonen]

Helsedirektoratet har etablert en epost adresse hvor folk kan melde inn om farlige rusmidler i omløp, Rusalarm@helsedir.no 

Formålet er å gjøre risikoutsatte kjent med rusmidler som øker overdosefaren

Ny rapport uke 46, kartlegging kommuner korona og rus

[16.11.2020 Redaksjonen]

I denne nye rapporten har vi forsøkt å tegne et bilde av koronasituasjonens utvikling siden mars, samt å gi et øyeblikksbilde av situasjonen i uke 46.

Nye tilskudd til kommunalt rusarbeid 2021

[11.11.2020 Redaksjonen]

Helsedirektoratet har utlyst tilskudd til kommunalt rusarbeid for 2021. Fylkesmennene forvalter tilskuddsordningen.

 

Ny rapport uke 44; kartlegging kommuner korona og rus

[02.11.2020 Redaksjonen]

I denne nye rapporten har vi forsøkt å tegne et bilde av koronasituasjonens utvikling siden mars, samt å gi et øyeblikksbilde av situasjonen i uke 44.

Weedensenteret.no, informasjonskanal for ungdom om cannabis

[27.10.2020 Redaksjonen]

I dag lanserer Helsedirektoratet weedensenteret.no og en kampanje om unge og cannabis. Hovedbudskapet er at en hjerne i utvikling ikke bør utsettes for cannabis.

Ny rapport uke 42: Kartlegging kommuner korona og rus

[19.10.2020 Redaksjonen]

I denne rapporten har vi forsøkt å tegne et bilde av koronasituasjonens utvikling siden mars, samt å gi et øyeblikksbilde av situasjonen i uke 42. Hovedkonklusjonene i rapporten fra uke 42 er:

Ny rapport uke 40: Kartlegging kommuner korona og rus

[05.10.2020 Redaksjonen]

I denne rapporten har vi forsøkt å tegne et bilde av utviklingen gjennom våren og sommeren 2020, samt å gi et øyeblikksbilde av situasjonen i uke 40. Sentrale punkter denne gangen er:

Servering og smittevern på skjenkesteder

[28.09.2020 Redaksjonen]

Alle serveringssteder skal ha rutiner for smitteverntiltak, men flere skjenkesteder synes dette er utfordrende i praksis. KoRus Sør har nylig publisert en artikkel omkring arbeidet i Arendal kommune med felles retningslinjer for alle serveringssteder i byen. Praksisen og erfaringene her i fra kan være til inspirasjon for andre kommuner.

Mindre rus og vold i utelivet med Covid-19?

[23.09.2020 Redaksjonen]

Det kan være en lang vei fra lover og retningslinjer besluttes av myndighetene til de skal implementeres av aktører på bakkeplan. Da korona overtok Norge i mars 2020, ble en rekke ulike tiltak besluttet umiddelbart. Vi husker alle at Erna Solberg omtalte det som de mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Jeg skal ikke kommenterte eller synse noe om verken stenging av barneskoler, svømmehaller eller hytteforbud. Men andre arenaer ble også rammet, blant annet skjenkenæringen.

:Kristin Buvik (2020), Seniorforsker, Avdeling rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet

Ny rapport uke 38: kartlegging kommuner korona og rus

[21.09.2020 Redaksjonen]

I denne rapporten fra uke 38 har vi forsøkt å tegne et bilde av utviklingen gjennom våren og sommeren 2020, samt å gi et øyeblikksbilde av situasjonen i uken. For å gi et bilde av utviklingen har vi slått sammen måneder hvor kartleggingen har vært gjennomført og presenterer gjennomsnittet i måneden.

"Te ka slags nøtte?" 2020 foregår i år som Webinar!

[16.09.2020 Redaksjonen]

Konferansen har 20 års-jubileum! Tema i år er "Rus og vold i et samfunnsperspektiv" og "Å leve - om selvmord og selvmordsforebygging".

Ny rapport uke 36: Kartlegging kommuner korona og rus

[07.09.2020 Redaksjonen]

I denne rapporten har vi forsøkt å tegne et bilde av utviklingen gjennom våren og sommeren 2020, samt å gi et øyeblikksbilde av situasjonen i uke 36.

Filmer fra Gatenær 2020 er nå klare

[07.09.2020 Redaksjonen]

Tema for konferansen  er «Rusreformen – fra straff til hjelp – nye tider for oppsøkende ungdomsarbeid?" 

Hvor tilfredse er brukere med rusmiddelproblemer med kommunale tjenester?

[26.08.2020 Redaksjonen]

Er personer med rusmiddelproblemer fornøyde med tjenestene de mottar fra kommunene? Dette er spørsmålet som KoRus-Midt undersøker nærmere i en landsomfattende kartlegging av brukererfaringer.  Undersøkelsen har pågått siden 2017 og avsluttes i 2021. Den består av både kvalitative og kvantitative deler. I vår ble en kvantitativ delrapport publisert.

Ny rapport uke 34: kartlegging korona og rus

[24.08.2020 Redaksjonen]

I denne rapporten, Spørreundersøkelse om endringer i kommunenes rusmiddelmiljø og tjenestetilbud, har vi forsøkt å tegne et bilde av utviklingen gjennom våren og sommeren 2020, samt å gi et øyeblikksbilde av situasjonen i uke 34.

GATENÆR 2020

[20.08.2020 Redaksjonen]

KORUS OSLO, Velferdsetaten i Oslo kommune ved Uteseksjonen i Oslo og Fylkesmannen i Oslo og Viken inviterer til Gatenær-konferansen 2020 med tema: Rusreformen – fra straff til hjelp – nye tider for oppsøkende ungdomsarbeid? Gatenær er i år et gratis webinar den 1. september kl. 09.30 – 12.00!

Nesten ingen tunge rusmisbrukere har blitt syke eller smittet av korona.

[17.08.2020 Redaksjonen]

I en nylig reportasje fra NRK fremkommer det atda koronaen kom til Norge, fryktet myndighetene og fagfolk en pandemi blant rusmisbrukere. 

Ny rapport uke 32: Kartlegging kommuner korona og rus

[09.08.2020 Redaksjonen]

Denne rapporten oppsummerer funn fra uke 32 og sammenlikner med tidligere uker. Fra og med uke 20 gjennomføres kartleggingen hver 14. dag. Kartleggingen skal bidra til å gi en status for hvordan respondentene vurderer situasjonen i sin kommune, og gir dermed mulighet til å følge utviklingen gjennom koronapandemien. Undersøkelsen skal fungere som et situasjonsbilde av det kommunale rusarbeidet og rusmiljøene, vurdert av respondentene.

Ny rapport uke 30: Kartlegging kommuner korona og rus

[28.07.2020 Redaksjonen]

Denne rapporten oppsummerer funn fra uke 30 og sammenlikner med tidligere uker. Fra og med uke 20 gjennomføres kartleggingen hver 14. dag. Kartleggingen skal bidra til å gi en status for hvordan respondentene vurderer situasjonen i sin kommune, og gir dermed mulighet til å følge utviklingen gjennom koronapandemien. Undersøkelsen skal fungere som et situasjonsbilde av det kommunale rusarbeidet og rusmiljøene, vurdert av respondentene.

Ny rapport uke 28: Kartlegging kommuner korona og rus

[13.07.2020 Redaksjonen]

Denne rapporten oppsummerer funn fra uke 28 og sammenlikner med tidligere uker. Fra og med uke 20 gjennomføres kartleggingen hver 14. dag. Kartleggingen skal bidra til å gi en status for hvordan respondentene vurderer situasjonen i sin kommune, og gir dermed mulighet til å følge utviklingen gjennom koronapandemien. Undersøkelsen skal fungere som et situasjonsbilde av det kommunale rusarbeidet og rusmiljøene, vurdert av respondentene.

Økning i antall overdose-/akuttsituasjoner

[30.06.2020 Redaksjonen]

I går ble korona og rus rapport uke 26 lagt ut her på kommunetorget.no. Et av hovedfunnene i ukas rapport er stor økning i andel respondenter som svarer at de ser en økning i antall overdose-/akuttsituasjoner sammenliknet med normalen.

Ny overdoserapport fra Brukerrommet i Oslo

[30.06.2020 Redaksjonen]

Rapporten «Overdoser på Brukerommet i Oslo 2017-2019» er en gjennomgang av overdoser på Brukerrommet. Rapporten setter søkelyset på hvem overdoser, når og hvorfor?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > »
 
 
Kommunetorget

2020 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: p665od
(Skriv inn koden over.)