Aktuelt

Aktuelle saker fra kommunetorget

NYHETSBREV LAVTERSKELARBEID

[04.04.2020 Redaksjonen]

Nyhetsbrev om lavterskelarbeid gis ut av Korus-Oslo og Korus-Øst, og er en del av overdosestrategien 2019 – 2022. Målet er å bringe nyheter og informasjon som er relevant for overdoseforebygging og lavterskelarbeid innenfor rusfeltet. I dette nyhetsbrevet får du oppdatert koronainformasjon, rapporter fra kommunene og om nye sider for Naloksonprosjektet.

Planlagte døgninnleggelser innen TSB kan gjennomføres

[31.03.2020 Redaksjonen]

Helsedirektoratet hadde mandag 23. mars en frist for innspill til prioritering av helsehjelp under Covid-19 pandemien. Onsdag 25. mars ble de nye prioriteringene publisert.

Institusjonene gir fortsatt god døgnbehandling

[31.03.2020 Redaksjonen]

Denne uka har Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon,vært i kontakt med 11 institusjoner som driver døgnbehandling. Dette for å sjekke ut hvordan koronakrisen påvirker livet ved den enkelte institusjon. 

Ivaretakelse av personer med rus- og psykiske lidelser under koronavirus

[29.03.2020 Redaksjonen]

Les Helsedirektoratets råd om ivaretakelse av personer med rus- og psykiske lidelser i kommunene HER

 

Psykososial omsorg ved en pandemi, nettjeneste til hjelp

[24.03.2020 Redaksjonen]

En pandemi setter hele hjelpeapparatet under press, med høy grad av utrygghet og mangel på forutsigbarhet. 

Informasjon og råd for barn og foreldre om korona

[19.03.2020 Redaksjonen]

Det er viktig å snakke med barn og unge for å unngå frykt, og for å skape trygghet nå som barnehager og skoler er stengt på grunn av korona-viruset. Mange barn har spørsmål og behov for informasjon om korona, og hva den enkelte kan gjøre for å hindre at smitten brer seg. Her har vi laget en oversikt over noen ressurser som kan være nyttige for barn og foreldre.

Korona og Rus Gode råd fra Helsedirektoratet

[18.03.2020 Redaksjonen]
  • Unngå håndhilsning - hold avstand.
  • Ikke del brukerutstyr. Koronaviruset smitter lett.
  • Sørg for at du har Nalokson nesespray tilgjengelig: www.nalokson.uio.no

Spesielle tiltak for sårbare grupper med ruslidelse i coronatider

[18.03.2020 Redaksjonen]

SERAF informerer omkring spesielle tiltak for sårbare grupper med ruslidelse i coronatider. 

Korona og Rus Gode råd fra Helsedirektoratet

[18.03.2020 Redaksjonen]
  • Unngå håndhilsning - hold avstand.
  • Ikke del brukerutstyr. Koronaviruset smitter lett.
  • Sørg for at du har Nalokson nesespray tilgjengelig: www.nalokson.uio.no

Samarbeidsdriven planlegging- ny artikkel

[05.03.2020 Redaksjonen]

Synet på planlegging har endra seg over tid. Går vi nokre tiår tilbake var kommuneplanlegging og reguleringsplanlegging oppgåver som blei utført av interne eller eksterne ekspertar utan særleg innverking frå borgarane før planen var ferdig. I ettertid har kravet til deltaking og medverking blitt skjerpa, og kommunar som ikkje har involvert befolkninga i planarbeidet risikerer å få planane underkjent av overordna styresmakter.

:av Roar Amdam (2020), professor i samfunnsplanlegging og leiing ved Høgskulen i Volda

Folkehelseprofiler for kommuner og bydeler 2020 er publisert

[05.03.2020 Redaksjonen]

Folkehelseinstituttet har nå publisert folkehelseprofiler for kommuner og bydeler. Tema for 2020 er sosialt bærekraftige lokalsamfunn.

Hva er kommunal rusbehandling?

[10.02.2020 Redaksjonen]

Som kompetansesenter innen rusfeltet har vi i KoRus-Øst interessert oss for hva rusbehandling i kommunene er eller bør være i dag. Dette fordi vårt oppdrag er å bistå kommunene med kompetanse og tjenesteutvikling. For at vi kan komme med gode anbefalinger og nyttig bistand trenger vi en tydeligere forståelse av hva kommunal rusbehandling bør inneholde.

:av Stian Biong (2020) - Professor i psykisk helsearbeid, Universitetet i Sør-Øst Norge og Team `Rusbehandling og tjenesteutvikling ved KoRus-Øst ved Kari Kjønsberg, Tone- Lise Brattrud, Malin Taihaugen, Tommy Huseby, Jeanette Rundgren og Atle Holstad

Tilskudd til kommunalt rusarbeid

[16.01.2020 Redaksjonen]

Norske kommuner kan nå søke om tilskudd til rusarbeid. Målet er økt og varig kapasitetsvekst i kommunens tjenester slik at mennesker med rusmiddelrelaterte problemer sikres et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Fristen for søknaden er 1.mars 2020.

Rusreformen – fra straff til hjelp

[15.01.2020 Redaksjonen]

Rusreformutvalget har levert sitt forslag til gjennomføring av rusreformen. Hva er hovedelementene, og hvilke endringer kan være gjenstand for drøfting?

: av rådgiver Helge Fredriksen (2020), KoRus-Sør

Ny utgave av Rusfag! Om cannabis

[02.01.2020 Redaksjonen]

Ny utgave av Rusfag er klar! Denne gangen har vi cannabis.

Nordmenn er helgedrikkere

[17.12.2019 Redaksjonen]

I en ny rapport fra Folkehelseinstituttet om alkoholbruk i Norge fremkommer det at 3 av 4 nordmenn drikker ikke alkohol på ukedagene, bare i helga.

Julebord og «amatører på byen»

[12.12.2019 Redaksjonen]

Mange arbeidsplasser benytter førjulstida til å avholde julebord for sine ansatte. Det samme gjelder foreninger, idrettslag mv.

En slik årlig sosial sammenkomst har mange viktige sosiale funksjoner for arbeidsmiljøet på arbeidsplassen, idrettslaget, fagforeningen eller vennegjengen som møtes igjen for sin årvisse sammenkomst!

Av Eskild Freibu , jurist 

NYHETSBREV FRA LAVTERSKEL- NETTVERKET

[05.12.2019 Redaksjonen]

LAVterskelnettverket er en del av Nasjonal overdosestrategi 2019-2022. 

Hva er behandling? tema for ROP-dagen 2020

[06.11.2019 Redaksjonen]

‘Hva er behandling?’ er tema for ROP-dagen 2020. Konferansen arrangeres 8. januar 2020 i Oslo kongressenter.

Lavterskel- konferansen 2019 (filmopptak)

[06.11.2019 Redaksjonen]

Her kan du se og lytte til filmene fra Lavterskel 2019,  konferansen for lavterskelhelsetiltak for rusmiddelavhengige som foregikk på Gardermoen 15. - 16. oktober 2019.Tema på konferansen i 2019 var blant annet historiske perspektiv på Overdosestrategien, ulike opioiders rolle i overdosedødsfall, brukerperspektiv og brukerutstyr, overdosedødsfall etter løslatelse, kommunikasjon med pårørende og E-læringsprogram i pårørendearbeid med mer. Målgruppen for konferansen var  alle som jobber med lavterskel og skadereduksjon.

Arrangører av Lavterskel 2019 er KoRus-Øst i samarbeid med KoRus-Oslo, med midler fra Helsedirektoratet. Ansvarlige for dokumentasjons-filmene er Kommunetorget.no og KoRus-Nord.

Kjøreregler for alkohol i arbeidslivet

[05.11.2019 Redaksjonen]

Det er viktig med kjøreregler for alkohol i arbeidslivet og en jobbkultur alle kan trives med. 

RUS OG PSYKISK HELSE – 2020 konferanse for ROP området

[05.11.2019 Redaksjonen]

RUS OG PSYKISK HELSE – 2020 er kongressen for alle som arbeider innen ROP-området, -både i kommunehelsetjenesten, i spesialisthelsetjenesten, i DPS’ene, i poliklinikkene, i spesialavdelingene, innen forskning og utdanning og alle som er involvert på brukersiden. Men kongressen retter seg også mot områdene oppvekst, skole, arbeid og bolig. ROP-feltet engasjerer mange fagfolk på den ene siden, og forventningsfulle brukere, pårørende og familier på den andre siden.

Ny veileder i systematisk folkehelsearbeid

[21.10.2019 Redaksjonen]

Helsedirektoratet har nå publisert en veileder til det systematiske folkehelsearbeidet. Veilederen er en revisjon og utvidelse av veilederen som kom i 2013 - "God oversikt – En forutsetning for god folkehelse" - som bistand til det lokale og regionale oversiktsarbeidet. Veilederen tar for seg alle elementene i et systematisk folkehelsearbeid (jf. figuren til høyre), forklarer lovens paragrafer og har inkludert eksempler fra kommuner som inspirasjon og hjelp

Animerte informasjonsfilmer om planlegging

[21.10.2019 Redaksjonen]

Her kan du se animerte informasjonsfilmer om planlegging etter plan- og bygningsloven. 

Hva er styrkebasert tilnærming i kommunenes folkehelsearbeid?

[14.10.2019 Redaksjonen]

En styrkebasert tilnærming til folkehelsearbeidet tar utgangspunkt i enkeltpersoners og lokalsamfunnets styrker, som grunnlaget for bedring av helse og livskvalitet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > »
 
 
Kommunetorget

2020 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: f60od6
(Skriv inn koden over.)