Årets første kartlegging korona og kommunalt rusarbeid


I forbindelse med den pågående koronapandemien ønsker Helsedirektoratet mer kunnskap om hvordan krisen påvirker rusmiljøene i Norge.  Helsedirektoratet har derfor fra vårhalvåret 2020 gjennomført regelmessige kartlegginger av situasjonen i rusmiljøene gjennom store deler av pandemien. I denne årets første rapport presenteres kartleggingen for uke 2, 2021. 

Formålet med denne kartleggingen er å skaffe kunnskap om endringer i rusmiljøene knyttet til koronapandemien i Norge, samt kunnskap om hvordan det kommunale tjenestetilbudet for brukergruppen påvirkes. Det er derfor ønskelig med oppdatert informasjon fra nøkkelpersoner som er i tett kontakt med rusmiljøer over hele Norge. Denne kartleggingen er utviklet av KoRus Oslo på oppdrag fra Helsedirektoratet og en del av den nasjonale overdosesatsningen.

Fra januar 2021 testes det ut et sett nye spørsmål for å få mer presis kunnskap om situasjonen i rusmiljøene og i hvilken grad det er påvist korona. Dette er en del av en pilot for å utvikle et nasjonalt system for å kunne fange opp økt overdosefare.

Hovedpunktene fra rapporten i uke 2 (2021) er:

  • 7 av 88 respondenter kjente til at det er personer i rusmiljøene i deres kommune som har testet positivt på korona de siste to ukene.
  • 9 av 88 kjente til at det hadde vært en overdosesituasjon i deres kommune i løpet av de siste to ukene
  • Flere respondenter fra ulike deler av landet melder om økt brukt av alkohol og økt bruk av amfetamin de siste to ukene.
  • 21 prosent meldte at tjenestetilbud for rusbrukere ikke har ordinær drift for tiden. Særlig lavterskeltilbud var stengt på grunn av korona-restriksjoner.
  • Følg den lokale situasjonen tett og meld fra på rusalarm@helsedir.no ved observerte endringer. Mer informasjonen er å finne på Kommunetorget.no/rusalarm info

Last opp og les hele rapporten fra uke 2 HER

For mer informasjon om korona-situasjonen i rusmiljøene gjennom 2020 og 2021, henviser vi til tidligere rapporter som er tilgjengelig her på www.kommunetorget.no.

 

Årets første kartlegging korona og kommunalt rusarbeid
 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: i33824
(Skriv inn koden over.)