Bergen: I samarbeidets ånd


Bergen kommune har lange tradisjoner med samarbeid med spesialisthelsetjenesten og frivillige organisasjoner om gode tjenester til rusavhengige. Da koronapandemien slo til for fullt i Norge, var det behov for å tenke nytt omkring tjenester til brukergruppen. Bergen kommune har sammen med frivillige organisasjoner og Helse-Bergen jobbet for å ivareta målgruppen.

:av Birthe Møgster, spesialrådgiver og Marie Klemetsen, psykolog (2020), KoRus Vest Bergen

Lavterskelarbeid i Bergen kommune i koronatider

Bergen kommune har fire Mottaks- og oppfølgingssentre (MO-sentre) som tilbyr tjenester til rusavhengige. Disse sentrene er del av en større satsing mot åpne russcener. Sentrene tilbyr vanligvis et utstrakt hjelpetilbud til rusbrukere, slik som aktiviteter, mat, samtaler, brukerutstyr, rådgivning, utlånstelefon og sårstell. Da koronasituasjonen oppsto i mars stengte disse sentrene for ordinær drift. Det var ikke lenger mulig for brukerne å fysisk komme inn på sentrene, inklusivt brukerrommet, grunnet smittefare. De frivillige organisasjonene som Kirkens Bymisjon, Blå Kors og Frelsesarmeen var også raske med å regulere sine tilbud og tilpasse disse til den nye situasjonen.

Det var behov for å tenke nytt rundt hvordan brukergruppen kunne ivaretas for å begrense smittespredning, og det ble raskt etablert nye måter å gi tilbud til gruppen på. MO-sentrene etablerte utdeling i døren, hvor det deles ut matpakker og brukerutstyr. Det er også rom for en samtale, dog med god fysisk avstand. Det største MO-senteret i Bergen, MO Gyldenpris, har opp mot 300 henvendelser på døren daglig. MO-sentrene har også etablert en omfattende telefonkontakt med kjente brukere, og følger dem opp på denne måten. Kommunens overdoseteam har fortsatt direkte kontakt med brukere. Teamet arbeider stort sett som normalt, men med noen smittevernsrestriksjoner. De bruker separate biler og benytter smittevernutstyr ved behov. Det har som kjent vært mangel på slikt utstyr, og noen MO-sentre har sydd sitt eget utstyr.

Det har vært et stort behov for å få ut informasjon om situasjonen til brukergruppen. Regler og råd har vært i forandring, spesielt i starten av pandemiperioden. MO-sentrene har vektlagt å gi informasjon om de til enhver tid gjeldende regler for smittevern slik at brukerne var mest mulig oppdatert. Flere har benyttet seg av digitale plattformer slik som sosiale media for å nå ut med informasjon.

Bergen kommune har, sammen med Kikens Bymisjon, opprettet en kontakt- og bistandstjeneste. Tjenesten kjører ut mat og utsyr for flere dager til brukere som er i karantene eller isolasjon. I tillegg tilbys det oppfølgning per telefon til dem som ønsker dette. Det er fortsatt noen frivillige organisasjoner som holder sine serveringssteder åpne for matservering.

Listen over mattilbud for vanskeligstilte finner du ved å klikke deg inn HER (per 30.04):

Hva hvis det kommer covid-19 i rusmiljøet?

Det er ikke kjent smitte i rusmiljøet i Bergen kommune per i dag. Fagmiljøet og mange brukere har stor bekymring for smitteutbrudd i dette miljøet, særlig fordi mange brukere er i risikogruppen og er sårbare med tanke på sin somatiske og psykisk helse. For noen brukere er engstelse for å bli smittet av covid-19 blitt en ytterligere bekymring i hverdagen.

Brukere får informasjon om hvor det er mulig å teste seg ved mistanke om covid-19 og bistand til dette hvis nødvendig. Det har vært begrenset mulighet til å få testet seg i Bergen, som ellers i landet. Testkapasiteten bygges nå ut, og mulighetene for å teste seg vil etter hvert blir bedre også i Bergen kommune.

Dersom noen rusavhengige skulle få påvist covid-19, kan det vært mulig å få et døgnomsorgstilbud i den nye covid-19 døgnenheten som Bergen kommune har opprettet ved Myrsæter bo- og rehabiliteringssenter. Tilbudet skal gi et omsorgstilbud til rusavhengige som har fått påvist covid-19. Avdeling for Rusmedisin, Helse-Bergen, har opprettet en egen døgnenhet for personer med påvist covid-19 som trenger behandling for sin ruslidelse.  På denne måten er det i samarbeid opprettet døgntilbud som favner de fleste i brukergruppen.

Utfordringer knyttet til stofftilgang og overdoser

Vi har ikke opplysninger om at det har påvirket tilgang på rusmidler, med ett unntak: cannabis. Denne er dyr når den er tilgjengelig, prisen er omtrent doblet. Brukerne forteller at de kjøper heroin i stedet for cannabis, noe som kan gi økt fare for overdoser. Dette, sammen med at brukerne har mindre kontakt med hjelpeapparatet og andre, gir grunn til bekymring. Brukere har fortalt om overdoser som ikke er kjent i hjelpeapparatet, og overdoser som tas alene, har større sjanse for en dødelig utgang. Det er derfor et ekstra fokus på å informere om trygg bruk av rusmidler og utdeling av Naloksonspray til bruk ved overdoser. Brukerne etterspør også Nalokson når de er i kontakt med lavterskeltilbudene, og Kirkens Bymisjon oppgir at de har delt ut flere sprayer enn vanlig nå i disse koronatider.

Brukere som oppholder seg i bybildet opplever seg mer synlig nå i en folketom by. En del kommer til MO Gyldenpris for å treffe folk. Ensomhet blir et hyppig tema i samtaler med brukerne. Brukerne på sin side søker så godt de kan å forholde seg til situasjonen og følge myndighetenes råd.  Samtidig sees det at regler og råd ikke alltid følges, eksempelvis ved at brukerne tar hverandre i hånden, gir klemmer og injiserer på hverandre.

Status quo og behov for mer nytenkning?

Det hersker en form for status quo, hvor basale behov dekkes gjennom tjenester som har tilpasset seg den nye situasjonen. Hovedfokus er mat, brukerutstyr og kontakt via telefon. Lavterskeltilbudene har raskt funnet nye måter å gi tjenester på, samtidig som smittevernstiltak overholdes. Brukerne på sin side tilbakemelder at det er positivt at det er tilgang på tjenester i disse konronatider, og uttrykker glede over dette. Bergen kommune, Helse Bergen og frivillige organisasjoner har samarbeidet for å ivareta gruppen på best mulig måte. Tiden fremover vil vise hvor lenge denne situasjonen vedvarer, og om det er behov for nye, kreative løsninger i samarbeidets ånd.

Takk til MO Gyldenpris og Susanne Trønnes, prosjektleder overdosestrategien i Bergen kommune for informasjon om situasjonen i Bergen.

Kilder:

Bergen: I samarbeidets ånd
 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 0n1582
(Skriv inn koden over.)