Endringer i alkoholloven om reklame og prikktildeling


Prikktildelingssystem, endringer om alkoholreklame og økte kunnskapskrav til kontrollører er noen av endringene i alkoholloven som trår i kraft vinteren 2015/16.

Det drikkes mer alkohol, og omfanget av alkoholrelaterte skader og problemer øker med forbruket. Bevillingsordningene bidrar til å redusere forbruk og problemer, men likevel er det store utfordringer knyttet til overskjenking og salg og skjenking av mindreårige. Bruk av reaksjoner er fortsatt lav.

Fra nyttår 2016 innføres derfor krav om prikktildeling til kommunene som reaksjon ved brudd på alkoholloven, og økte krav til kommunenes kontroll med bevillinger.

Les mer på Helsedirektoratets nettsted om prikktildeling og krav til kontrollører.

Les også på Helsedirektoratets nettsted om endringer i alkoholreklameforbudet som trådte i kraft november 2015, der målet er å gjøre det lettere for bransjen å forholde seg til regelverket.

Helsedirektoratet har også utformet nyttige merknader  knyttet til endringene, som du kan laste ned i PDF-format her:

 
 
Kommunetorget

2020 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: q161bk
(Skriv inn koden over.)