Hvordan fungerer «plandelen» i plan- og bygningsloven ?


Nytt evalueringsprosjekt der områder som folkehelse, demokrati,  regional- og lokal utvikling mm vil belyses.

Dette evalueringsprosjektet skal studere hvordan plandelen i plan- og bygningsloven (PBL) fungerer, og hovedspørsmålet er om loven fungerer etter intensjonene, og hva som kan identifiseres som forbedringspunkter. Prosjektet skal også vurdere loven, og dagens praksis, ut fra et internasjonalt komparativt perspektiv.

Prosjektet ledes av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), med en rekke andre forskningsmiljø som samarbeidspartnere.  Prosjektet er derfor et tverrfaglig samarbeid, med en stor prosjektgruppe som består av jurister, arkitekter, planleggere og statsvitere, som alle forsker på planlegging fra ulike synsvinkler. Ved hjelp av et mangfold av metoder skal prosjektet studere hvordan loven fungerer i praksis, gjennom å se på områder som byutvikling, regional og lokal utvikling, infrastruktur og folkehelse.

På alle disse områdene vil det bli studert hvordan bruken av loven bidrar til demokratiske styrings- og avveiningsprosesser. I dagens planlegging spiller private utbyggere (forslagsstillere) en viktig rolle i å utforme reguleringsplaner, og et spørsmål er også om loven ivaretar deres interesser for effektive planprosesser og gjennomføring av utbygging.

Et mål med plan- og bygningsloven er at planlegging skal utgjøre en arena for samordning av interesser, slik at de beslutninger som tas bygger på helhetlige og langsiktige vurdereringer.

Prosjektet stiller spørsmål ved om denne samordningen skjer i praksis, eller om det heller fører til innsigelsespraksis som uthaler planleggingsarbeidet uten at resultatet blir helhetlig samfunnsplanlegging.

Klikk deg inn og les mer om evalueringsprosjektet HER

 
 
Kommunetorget

2019 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: xjkc30
(Skriv inn koden over.)