Få med deg Alkoholkonferansen 2013 - «10 år etter rusreformen»


Nå nærmer det seg den store nasjonale Alkoholkonferansen 2013, som går av stabelen 18. og 19. november. Endelig frist for påmelding er utvidet til 31. oktober. Det er Helsedirektoratet som arrangerer og innviterer til denne nasjonal konferanse om alkohol – fra forebygging til behandling.

 

Konferansen samler personer og organisasjoner som arbeider med og har interesse for folkehelse, rusforebygging og behandling. Fordi alkoholens betydning i samfunnet og behandling av alkoholproblemer berører mennesker i mange sammenhenger, er målgruppen aktører fra kommuner, spesialisthelsetjeneste, bruker- og pårørendeorganisasjoner, frivillige organisasjoner, kompetansemiljøer m.fl.

Programmet for Alkoholkonferansen 2013 er nå ferdig. Her er også informasjon om seminarene på konferansen som man må melde seg på.

 

Konferansens hovedfokus er:

• Alkohol i et samfunnsperspektiv

• Behandling av alkoholproblemer i kommune og spesialisthelsetjeneste

  

Vi har sikret oss internasjonale og nasjonale størrelser som:

Dr. Thomas F. Babor, Ph.D., M.P.H. Professor ved University of Connecticut School of Medicine og forfatter av blant annet  boken «Alcohol: No Ordinary Commodity: Research and Public Policy» som han ga ut sammen med 15 internasjonalt kjente alkoholforskere.


Dr. Jürgen Rehm, Ph.D., Director of the Social and Epidemiological Research (SER) Department at the Centre for Addiction and Mental Health i Toronto Canada.
Han er en ledende internasjonal alkoholforsker som har bidratt med ny kunnskap om forebygging og behandling av alkoholrelaterte problemer.

 

Ingeborg Rossow, dr.philos, forsker ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). Hun er en av Norges fremste alkoholforskere og er blant annet medlem av WHO’s rådgivende ekspertpanel på alkohol- og narkotikaspørsmål. 

 
Jørg Mørland, dr.med., rettstoksikolog og spesialist i klinisk farmakologi. Inntil nylig div.dir. for rettsmedisin og rusmiddelforskning, Nasjonalt folkehelseinstitutt, og er prof. emeritus ved Universitetet i Oslo. Hans forskning på alkoholfeltet; alkoholens virkninger på hjernen og kroppen for øvrig, samt alkohol-legemiddel interaksjoner.

Einar Øverenget, dr.grad i filosofi. Han er en av Norges fremste foredragsholdere innen temaer som etikk- og verdispørsmål, menneskesyn og selvforståelse. Øverenget er opptatt av å gjøre filosofien tilgjengelig og har i en årrekke vært Nitimens husfilosof.

 

Astrid Skretting er forskningsleder ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). Hun har gjennom flere år arbeidet med problemstillinger knyttet til rusmiddelpolitikk og organisering av behandling for rusmiddelmisbruk.

 

Her er en oversikt over alle innlederne på konferansen.

 

Temaene som tas opp på konferansen er interessante og dagsaktuelle.

 

 

Påmelding og betaling

Deltakeravgiften er kr. 1.500,– pr. person som dekker 2-dagers konferanse inkludert lunsj og servering i kaffepausene.

 

Eventuelle overnattinger og reise til/fra konferansen dekkes av deltakerne selv, men kan også bestilles via påmeldingsskjemaet.

 

Det tas forbehold om endringer i programmet. Det er søkt legeforeningen om godkjenning.

 

·         Dato: 18. november–19. november

·         Tidspunkt: 10:00–16:00

·         Sted: Radisson Blu Plaza Hotell, Oslo

·         Påmeldingsfrist: 31.10.2013

 

PÅMELDING, klikk inn HER

les mer klikk inn på Helsedirektoratet

 
 
Kommunetorget

2019 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: nuo7h4
(Skriv inn koden over.)