Flere overdoser i Grenland på kort tid


De siste ukene har det blitt rapportert om flere overdoser i Grenland knyttet til farlig GHB. Bare de siste dagene har 13 rusmisbrukere tatt overdose, og politiet er bekymret.

v/rådgiver Helge Fredriksen, KoRus Sør

KoRus Sør og politiet møtes jevnlig til drøfting av utviklingen i rusmiljøene, og til samarbeid om rusforebyggende tiltak. Under et samarbeidsmøte med leder av forebyggende avdeling i politiet, Tor Ragnar Steffensen, ble det uttrykt stor bekymring rundt omløp av farlig rusmidler i Grenland.

Flere overdoser

Politiet er kjent med at det har vært 13 overdoser i løpet av kort tid, og er redd dette kan få dødelig utfall. Akuttmottaket ved sykehuset i Telemark har i løpet av kort tid behandlet ti rusmisbrukere for overdoser på GHB. Ansatte i Skien kommune måtte for halvannen uke siden utføre livreddende førstehjelp på en av sine brukere etter at de ble varslet om en GHB-overdose.

Rustørke under koronaen

Steffensen tror at mindre tilgang på rusmidler i forbindelse med koronaen har ført til at folk som vanligvis ikke lager GHB, har startet produksjon for å tjene penger. Når rusmisbrukere ikke får det rusmiddelet de vanligvis bruker, kan de ta til andre lettere tilgjengelige rusmidler.

Farlige tabletter i omløp

I tillegg til GHB, uttrykker også Steffensen bekymring for at tablettene «ksalol» er i omløp i rusmiljøene. Ksalol er et angstdempende middel, men tablettene som nå er i omløp kan være såkalt «falsk benzo». Politiet har ikke gjort beslag av tabletter, men det er funnet tomme brett på Notodden som kan tyde på bruk.

Overdosenettverket

Korus Sør drifter et regionalt overdosenettverk i regi av den nasjonale strategien, og dette nettverket er et tilbud til kommuner som enten møter på overdoseproblematikk i arbeidet, eller som trenger støtte i sitt lokale overdoseforebyggende arbeid.

Seniorrådgiver Fred Rune Rahm i Korus Sør sier at den nasjonale overdosestrategien er bekymret for rusmidler med mulig overdoserisiko, og at han vil drøfte situasjonen i Grenland i det regionale overdosenettverket. Rusmidler med ukjent innhold, eller rask spredning og bruk av kjente rusmidler med stort potensiale for akutt død, må gjøres kjent både for dem som jobber for å forebygge overdoser, og ikke minst i brukermiljøene.

Tor Ragnar Steffensen, leder forebyggende avdeling, Grenland politistasjon Foto: Helge Fredriksen
 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 138148
(Skriv inn koden over.)