Flere planer i pleie - og omsorgsektoren


Kommunene har blitt flinkere til å lage planer for pleie- og omsorgssektoren, viser en ny evalueringsrapport fra NOVA

NOVA-rapporten viser at 4 av 10 av landets kommuner har utarbeidet lokale delplaner for pleie- og omsorgssektoren, mens tallet øker til 55 prosent når vi tar med kommuner som har innarbeidet framtidige omsorgsutfordringer i planverket totalt sett.

Fraværet av omsorgsplaner er størst blant de minste kommunene mens planene som finnes, er mindre spesifikke i de store kommunene

Et av hovedvirkemidlene i Omsorgsplan 2015 (OM2015) er å sette de framtidige omsorgsutfordringene på dagsorden i kommunal planlegging og å stimulere kommunene til å utvikle lokale omsorgsplaner som en del av det helhetlige kommune- og økonomiplanarbeidet

Les mer HER

 
 
Kommunetorget

2020 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: vf35af
(Skriv inn koden over.)