Folkehelse og nærmiljøkvalitet i fem fylker


Ny rapport om betydninger av sosiale møteplasser og «bottom-up tilnærminger» i nærmiljøsatsingene.

Evalueringsrapporten er utarbeidet av Universitetet i Agder og Høgskolen i Bergen.

Hensikten med evalueringsrapporten er å gi innspill til Helsedirektoratet om folkehelsepolitikk og nærmiljøkvaliteter samt innspill til utvikling av utdanningsprogrammer om folkehelse.

Evalueringen omhandler fire temaer:

  • Hvilke faktorer i nærmiljøet hemmer og fremmer folkehelsen ifølge deltakernes beskrivelser? Evalueringen viser at de viktigste fremmere for folkehelse er tilgang på natur, lag og organisasjoner og sosiale møteplasser. Den viktigste hemmeren for god folkehelse er mangel på sosiale møteplasser.
  • Kunnskapsoversikt om hvordan nærmiljø påvirker folkehelsen. Undersøkelsen viser at tvetydigheten i nærmiljøbegrepet  kan se ut til å styrke en lokal tilpassing og forstås som et uttrykk for en sterk bottom-up- tilnærming til nærmiljøsatsingene.
  •  Hvordan kan kunnskapen implementeres/integreres ved universiteter og høgskoler? Data fra spørreundersøkelsen indikerer at deltakerne foretrekker utdanningsprogram uten studiepoeng. To av utdanningsprogrammene ble gjennomført uten studiepoeng og to med.
  • Beskrivelse av utvalgte prosjekter fra kompetanseprogrammet. Undersøkelsen presenteres prosjekteksempler fra to fylker: Bergen kommune i Hordaland og Iveland kommune i Aust-Agder fylke.

 

Last ned og les hele rapporten HER

 

 
 
Kommunetorget

2020 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 1wdugy
(Skriv inn koden over.)