Folkehelseprofilene 2018 for kommunene er klare


Årlig publiserer Folkehelseinstituttet folkehelseprofiler for kommuner og fylker. Nå er folkehelseprofilene for kommuner og bydeler tilgjengelig på fhi.no. Fylkesoversikten kommer i mars. Tema for 2018-profilene er alkohol og rus.

Folkehelseprofilene og de tilhørende statistikkbankene skal understøtte folkehelsearbeidet i kommuner og fylker. Sammen med andre data og lokalkunnskap kan disse produktene benyttes til å få oversikt over folkehelsa og bidra til målrettet folkehelsearbeid, jamfør lov om folkehelsearbeid.

Temaområdene i folkehelseprofilen er valgt med tanke på mulighetene for helsefremmende og forebyggende arbeid, men er også begrenset av hvilke data som er tilgjengelige på kommunenivå. Generelle tema ved profilene er befolkning i kommunen, levekår, miljø, skole, levevaner, helse og sykdom. Det presenteres også folkehelsebarometer for kommunen, som handler om at kommunetallene sammenlignes med resten av landet.

Folkehelseprofilene for 2018 har fire nye indikatorer:

  1. Alkoholomsetning basert på tall fra dagligvarehandel og Vinmonopolet.
  2. Cannabisbruk, basert på Ungdataundersøkelsen.
  3. Trangboddhet.
  4. Hjerte- og karsykdommer, med samlede tall for dødsfall og innlagt på sykehus. Tidligere har disse vært presentert hver for seg.

I tillegg viser årets folkehelseprofil tall på antall skjenkesteder og skjenkeslutt i kommunene/bydelene.

Det er utarbeidet egen profil for 422 kommuner i Norge (pr. 1.jan 2018). I tillegg er det publisert profiler for bydeler i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim.

Tema for 2018-profilene er alkohol og andre rusmidler. Tallene er basert på de nye indikatorene som er nevnt tidligere. Det er første gang at folkehelseprofilene viser tall for alkoholbruk i kommunene, og hvilke virkemidler kommunen har i det forebyggende arbeidet. Disse tallene kan sammenlignes med landsgjennomsnittet.

På landsbasis var omsetningen av alkohol fra dagligvare og Vinmonopol, i 2016, ca 5 liter ren alkohol per person fra 15 år og eldre. Inkluderes alkoholservering på utesteder og taxfreesalg, ligger landsgjennomsnittet på ca 7 liter ren alkohol per person, fordelt på aldersgruppa 15 år og eldre. Smugling og forbruk i utlandet inngår ikke i noen av statistikkene.

Redusert forbruk av alkohol og andre rusmidler i befolkningen kan gi en betydelig folkehelsegevinst, og bidra til å minske sosial ulikhet i helse. Kommunen har flere virkemidler, spesielt når det gjelder alkohol, ifølge en pressemelding fra FHI. Redusering av antallet salgs- og skjenkesteder, kortere åpningstider og gode kontrollsystemer for praktisering av alkoholloven, er noen eksempler.

Alle kommunene skal ha en alkoholpolitisk handlingsplan, som skal inneholde en vurdering av situasjonen i kommunen og beskrive tiltak. Mange kommuner utarbeider også en rusmiddelpolitisk handlingsplan, som er mer omfattende, og inkluderer illegale rusmidler. Mer informasjon om rusmiddelpolitisk handlingsplan finner du her på kommunetorget.no.

Last ned folkehelseprofil fra din kommune eller bydel HER  

Brukerveiledning for folkehelseprofiler og statistikkbank finner du HER

 

 
 
Kommunetorget

2019 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: h5pr52
(Skriv inn koden over.)