Folkehelseprofiler 2013 er nå tilgjengelig


Folkehelseprofiler 2013 er nå tilgjengelig

Hver kommune i Norge har sin egen profil som kan lastes ned fra Folkehelseinstituttets (FHI) nettsider. Statistikken er fra siste tilgjengelige periode per oktober 2012. Fylkesprofilene for 2013 vil bli publisert senere i år.

Den nye folkehelseloven – Lov om folkehelsearbeid – gjelder fra 1. januar 2012 og gir kommunene plikt til å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i befolkningen og hvilke faktorer som kan påvirkes. Folkehelseprofilene skal hjelpe lokale myndigheter i arbeidet med å få oversikt over folkehelsetilstanden i kommunen. Oversikten skal ligge til grunn for arbeidet med kommunale planer for bedre folkehelse.

 

På samme måte som i fjor inneholder profilene et folkehelsebarometer. I arbeidet med å forbedre barometeret har FHI fått data fra nye kilder; kreftregisteret, vaksinasjonsregisteret SYSVAK, forsvarets helseregister og KUHR-databasen som inneholder data fra fastlege og legevakt. Tidligere var data i hovedsak hentet fra helseregistre og andre sentrale registre, i tillegg til data fra landsomfattende undersøkelser.

 

Faktorer utenfor helsevesenet har mye å si for helsen vår. Eksempelvis vil regler for røyking på skoler og utbygging av gang- og sykkelstier påvirke levevaner. Dette påvirker igjen helsen vår på lang sikt. Side 2 og 3 i folkehelseprofilene handler i år om miljø og leveforhold.

I årene fremover forventer FHI at folkehelseprofilene skal bli ytterligere forbedret, ved bl.a å inkludere tannhelse. Det arbeides også med å få inn mer informasjon  om hjerte- og karsykdommer og funksjonsnivå hos eldre. Miljø og bruk av alkohol og andre rusmiddel er også ønskelig å få mer informasjon om på kommunenivå.

· Les mer om folkehelseprofilene >>fhi.no

· Last ned folkehelseprofil 2013 for din kommune >> fhi.no

 

 
 
Kommunetorget

2019 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 3ah1i8
(Skriv inn koden over.)