Folkehelseprofiler for kommuner og bydeler 2020 er publisert


Folkehelseinstituttet har nå publisert folkehelseprofiler for kommuner og bydeler. Tema for 2020 er sosialt bærekraftige lokalsamfunn.

Statistikken som blir vist i profilene, er tilpasset årets tema som er sosialt bærekraftige lokalsamfunn.

Sosialt bærekraftige lokalsamfunn handler om samfunn preget av tillit, trygghet, tilhørighet og tilgang til goder som arbeid, utdanning og gode nærmiljø.

I forbindelse med årets folkehelseprofiler er det utarbeidet tre nye indikatorer som berører sosial bærekraft.

  • trygt nærmiljø
  • bra kollektivtilbud
  • anmeldte voldstilfeller

I tillegg er det utarbeidet en ny indikator på miljø:

  • luftkvalitet; konsentrasjonen av fint svevestøv

Alle indikatorene med utfyllende informasjon finnes i Kommunehelsa statistikkbank.

Temaartikkelen på midtsidene i årets profiler er skrevet i samarbeid med Helsedirektoratet.

Les mer og last ned profilene for din kommune HER

 

 
 
Kommunetorget

2020 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 37ueye
(Skriv inn koden over.)