Ny Føre Var rapport om rustrender i Bergen


Kompetansesenter Rus - region vest Bergen (KoRus Bergen) har hvert halvår fra 2002 rapportert om russituasjonen i Bergen. Dette er rapport nr. 29.

Hva er Føre Var?

Kompetansesenter Rus region vest Bergen (KoRus vest Bergen), Stiftelsen Bergensklinikkene, har siden våren 2002 utviklet og drevet et system for overvåkning av rustrender – Føre Var. Systemet har som målsetting å identifisere, overvåke og rapportere trender i tilgjengelighet og bruk av rusmidler i Bergen. Føre Var sitt samarbeid med ulike instanser og enkeltpersoner i Bergen gjør det mulig å innhente lokale data om rusmidler.

På bakgrunn av disse opplysningene utarbeides det en rapport som distribueres bredt til instanser og personer som arbeider med rusproblematikk, og til andre aktuelle interessenter.

 

Hvorfor Føre Var?

Det finnes mye kunnskap om den lokale rusmiddelsituasjonen hos enkeltpersoner og instanser, men ofte er informasjonen lite organisert eller bare tilgjengelig for intern bruk. Føre Var innhenter og analyserer slik informasjon. På den måten er Føre Var tidligere ute og formidler siste nytt om rustrender enn mer tradisjonelle rapporteringssystemer. Dette gir fagpersoner og politikere mulighet til å iverksette virksomme og effektive tiltak basert på oppdatert informasjon.

En felles forståelse av rusmiddelbruken og rusutviklingen innebærer gir mulighet til å anvende kunnskapen i planlegging, utvikling og iverksetting av lokale tiltak. Sammen med andre kunnskapskilder bidrar den også til oversiktsbildet i folkehelsearbeidet.

 

HOVEDFUNN HØST 2016 TIL VÅR 2017

  • Økning i tilgjengelighet og bruk av ecstasy/MDMA
  • Økning i tilgjengelighet på cannabis
  • Økning i tilgjengelighet på amfetaminer
  • Sterk nedgang i tilgjengelighet og bruk av heroin

 

Last ned hele rapporten og les mer HER

 

 

 

 
 
Kommunetorget

2020 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 36865r
(Skriv inn koden over.)