God effekt av tilskudd til kommunalt rusarbeid


I forbindelse med Opptrappingsplanen på rusfeltet (2007 2012) ble det gitt øremerkede tilskudd til kommunene for å styrke det lokale rusarbeidet. En ny evaluering viser at ordningen har medført en reell kapasitetsøkning i det kommunale rusarbeidet som rettes mot ungdom.

Målgruppen for tilskuddsordningen var personer med rusrelaterte problemer; herunder ungdom med etablert eller begynnende rusmiddelmisbruk.  

I evalueringen er det vurdert om tiltakene har nådd målsettingene, og om forvaltning og utforming av tilskuddsordningen ble ivaretatt på en hensiktsmessig måte.

Les mer og klikk deg inn via Helsedirektoratet, HER

 
 
Kommunetorget

2019 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 7d8e31
(Skriv inn koden over.)