Hamar kommune: Gradvis gjenåpning av tjenestene


Dette erfaringsnotaet tar i korthet for seg hvordan vi i Hamar har jobbet de siste ukene og hvordan vi har forsøkt å tilrettelegge tjenestene slik at de fortsatt kan nåes av de med lavest funksjonsnivå. Det generelle bildet er at vi for tiden driver med en gradvis gjenåpning av tjenesten ved at vi orienterer oss mer og mer ut sammen med brukerne.

:av Lena Meistad Nysæther(2020), Teamleder  STYRK

Vi har fortsatt ikke anledning til å møte hjemme hos folk, som vi gjør mye av til vanlig, men vi møtes utendørs og går en tur, snakker sammen på en benk i friluft eller gjør ulike aktiviteter sammen, alt etter behov og ønske.

Flere av gruppeaktivitetene har startet opp igjen, tilrettelagt i mindre grupper og aktiviteter som ivaretar smittevernrådene. Gatelaget trener f.eks 3 ganger i uken, men ivaretar smittevernet gjennom at spillerne kommer ferdig skiftet, trener i mindre grupper, unngår nærkontakt i treningen, osv. SIRA-huset aktivitetssenter og flere andre gruppetilbud holder åpent og har flyttet aktivitetene sine utendørs og i mindre grupper.

I tillegg til utendørstreff med brukerne ivaretar vi som jobber i Oppfølgingsteamet STYRK (med målgruppe; personer med lavt funksjonsnivå og langvarige behov for koordinerte tjenester) koordineringsoppgavene via digitale plattformer, som Teams, Helsenett osv. i tillegg til telefon.

Ansvarsgrupper går mer eller mindre som vanlig og jeg synes vi har lykkes i å opprettholde samarbeidet med og rundt den enkelte bruker. Utfordringen ligger i å finne måter å samarbeide på hvor brukeren kan delta. Noen har ikke telefon eller har ikke tilgang til digitale plattformer. Dette har tidvis vært løst ved at ansvarsgruppen møtes utendørs eller at brukeren har deltatt over telefon på høyttaler, men resten av ansvarsgruppen har møttes på f.eks. Teams. Det har ikke vært fullgodt, men det beste vi har fått til i denne perioden.

Lavterskeltilbudene i Hamar, Værestedet Arbeidern og Frelsesarmeen, har holdt åpent til sammen fire dager i uken. I tillegg til matutdeling har Arbeidern også utdeling av brukerutstyr.

De har løst dette godt ved å dele ut lapper med ulike tidspunkter for henting av mat/brukerutstyr, slik at ikke alle møter opp samtidig. Vi har også hatt samarbeid med Arbeidern ifht å gi beskjeder til brukere vi ikke når pr telefon eller der det har vært bekymring ifht at vi ikke har kommet i kontakt med personen på en stund. Vi er også flere som har vært utenfor hos Arbeidern i åpningstiden for å se etter personer vi ikke har kommet i kontakt med, samt at vi har ruslet en runde i sentrum for å observere og snakke med personer i rusmiljøet. Her har vi blant annet for noen uker siden møtt gjenger på Stortorget og snakket med dem om smittevern og hvilke tjenester som nå er åpne eller gjenåpner snart.

 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 376753
(Skriv inn koden over.)