Helhetlig russtatistikk for Oslo kommune


Velferdsetaten i Oslo har nå publisert rapporten «Helhetlig russtatistikk for Oslo kommune 2016». 

Hensikten er at Oslo kommune som helhet, bydelene, etatene, spesialisthelsetjenesten, frivillig og ideell sektor skal ha nødvendig oversikt og styringsdata til å gi tilbud i tråd med brukernes behov. Videre er det ønskelig at det skal bidra til bedre samordning og samarbeid mellom bydeler, etater, spesialisthelsetjeneste, ideelle og frivillige organisasjoner.

Helhetlig russtatistikk ble første gang sammenstilt i 2015. Dette gjør at det er mulig å sammenligne bruk av tjenester mellom 2015 og 2016. Helhetlig russtatistikk omfatter: rusmiddelbrukere som søker eller får kommunale tjenester og/eller spesialisthelsetjenester på grunn av gjentatt bruk av alkohol, narkotika og/eller legemidler. Rapporten er basert på følgende eksisterende rapporteringer:

Helhetlig russtatistikk er basert på eksisterende rapporteringer:

  • BrukerPlan (10 bydeler deltok i 2016)
  • Boligsosial kartlegging
  • Nasjonalt pasientregister, samt data fra Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Diakonhjemmet sykehus og Lovisenberg sykehus
  • IS 24/8 (ressursinnsats)
  • KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering)
  • Eksisterende data fra Statistisk sentralbyrå (SSB)
  • Relevante data fra fagsystemene til Velferdsetatens, Sykehjemsetatens, Barne- og familieetaten og Barnevernvakta
  • Kriminalomsorgen

 

HER kan du laste ned og lese rapporten, Helhetlig russtatistikk for Oslo kommune

Velferdsetaten, Oslo kommune

 
 
Kommunetorget

2020 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: f8d8n6
(Skriv inn koden over.)