Hva er styrkebasert tilnærming i kommunenes folkehelsearbeid?


En styrkebasert tilnærming til folkehelsearbeidet tar utgangspunkt i enkeltpersoners og lokalsamfunnets styrker, som grunnlaget for bedring av helse og livskvalitet

Et slikt arbeid tar derfor utgangspunkt der innbyggerne er til daglig, i lokalsamfunnet, på arbeidsplassen, skole og i barnehage. Prosesser for å skape forbedringer skjer i samarbeid med innbyggere, eller er ledet av innbyggere.

I Norge er det særlig Re kommune i Vestfold som har jobbet systematisk med dette perspektivet i en folkehelsesammenheng. Kommunen har valgt å ta i bruk en styrkebasert tilnærming til folkehelsearbeidet, som et særlig satsingsområde i alle tjenestene som arbeider med barn og unge. I kommunen er det fem barneskoler og en ungdomsskole. Videre er det ni barnehager (hvorav to private). Denne delen av folkehelsearbeidet inkluderer barnevernstjenesten, familiesenteret, helsestasjon og PP-tjenestene. Det igangsatte utviklingsprosjektet for folkehelse vil ta utgangspunkt i å bygge videre på SMART oppvekst, et vedvarende styrkebasert utviklingsarbeid som har foregått i kommunen siden 2005 (Hauger, 2015). Kommunen har utviklet fem overordnede prinsipper som skal ligge til grunn for alt forebyggende arbeid, og alt samarbeidet med barn, unge og deres foreldre i alle tjenestene (Iversen og Bugge-Hansen, 2018): Disse prinsippene er:

S: Står for et styrkeperspektiv.

M: Står for medvirkning

A: Står for anerkjennelse.

R: Står for relasjonsfokus.

T: Står for trening.

Til sammen kan forbokstavene i hvert av disse ordene settes sammen til ordet SMART. SMART oppvekst har også blitt navnet på det pågående utviklingsarbeidet. Et viktig særtrekk ved dette utviklingsarbeidet, er alle de nye innovasjonene som er skapt for å skape tjenester med større evne til inkludering, helse og trivsel. 

Les mer HER om styrkebasert tilnærming og Re kommunes arbeid i Bjørn Haugers artikkel

 
 
Kommunetorget

2020 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: x15376
(Skriv inn koden over.)