Kommunalt eksempel på folkehelse i planprogrammet


Fredrikstad kommune har nylig ferdigstilt planprogram Kommunedelplan for folkehelse. Dette planprogrammet kan være et eksempelt for andre kommuner i deres  arbeid med å innarbeide folkehelse i kommunale planer.

I henhold til Plan og bygningsloven skal det utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet for alle regionale planer og kommuneplaner. Dette gjelder også for kommunedelplaner.

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget for medvirkning.

En kommunedelplan er en betegnelse for en plan for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder (sektorer). Det kan utarbeides en kommunedelplan for et hvert tema eller virksomhetsområde hvor dette er hensiktsmessig. Det er kommunestyret som avgjør om det skal settes i gang arbeid med en separat kommunedelplan, eventuelt at det aktuelle temaet i stedet skal tas opp som et tema innenfor en samlet kommuneplan.

Kommunedelplan for folkehelse skal bedre helsen til innbyggerne i Fredrikstad kommune gjennom å legge til rette for et godt folkehelsearbeid. Et folkehelsearbeid som er kunnskapsbasert, tverrfaglig, godt planlagt og basert på tydelige prioriteringer. Prinsippene som i Folkehelseloven settes opp som grunnleggende i dagens folkehelsearbeid, skal ligge til grunn for dette planarbeidet; utjevning, ”helse i alt vi gjør”, føre-var, bærekraftig utvikling og medvirkning.

 Les mer om dette arbeidet fra Fredrikstad kommune og last ned planprogrammet HER
 
 
Kommunetorget

2019 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: y37772
(Skriv inn koden over.)