Kommunedelplan for folkehelse Fredrikstad


Fredrikstad kommune har ferdigstilt kommunedelplan for folkehelse 2015-2018. Overordnet mål med planen er bedret folkehelse og redusert sosial ulikhet i helse.

Planens overordnede strategi er tredelt:

  • Dreie en større del av innsatsen over mot helsefremming og forebygging
  • Satse på universelle tiltak, men med innsats dosert etter behov
  • Videreutvikle og satse på tverrsektorielt og nivåovergripende samarbeid

Planen tegner opp fire hovedutfordringer for folkehelse i Fredrikstad:

  1. Tidlige leveår og utdanning - Ikke alle får en så god start som de kunne fått.
  2. Levekår - Rammer og ressurser er ujevnt fordelt.
  3. Helserelatert atferd - Sunne valg er ikke enkelt og attraktivt nok for alle.
  4. Flere eldre - andelen eldre øker i et relativ uforandret ressursbilde.

Hver enkelt seksjon har ansvar for å operasjonalisere relevante strategier fra folkehelseplanen, blant annet gjennom plan- og budsjettarbeidet. Virksomhet bærekraftig samfunnsutvikling har ansvaret for å lede en tverrsektoriell arbeidsgruppe som skal følge opp folkehelseplanen på overordnet nivå.

Les mer og last ned planen HER

 

 
 
Kommunetorget

2020 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: t121r6
(Skriv inn koden over.)