Konsekvenser av koronasituasjonen for psykisk helse- og rusarbeid i kommunene


Resultat fra SINTEFs forundersøkelsen april 2020

SINTEF utfører på oppdrag fra Helsedirektoratet en årlig kartlegging av psykisk helse og rusarbeid i kommunene hvor 285 kommuner har svart på følgende: Kan dere kort gi en beskrivelse av konsekvensene av koronasituasjonen for målgruppene til kommunalt psykisk helse og rusarbeid?

Det virker som kommunene var raske med å stenge ned tilbudene som samlet flere brukere, og gikk over til telefonkontakt eller videosamtaler med brukerne. I begynnelsen var det strenge vurderinger om hvem som fikk hjemmebesøk, og mat, medisiner og rent brukerutstyr ble prioritert.

Så begynte kommunene å møte brukerne ute, eller tok samtaler på trappa. Mange begynte å gå turer der de kunne holde nødvendig avstand med noen av brukerne som hadde behov for, og ønsket det.

I en kommune vi snakket med 11. mai har de turtilbud der de tar med brukere til et område med gapahuker. Der fyrer de opp bål og koker kaffe og får til gode samtaler med brukerne. De planla å gjøre dette mer systematisk i tiden fremover, slik at flere kan få benyttet seg av dette tilbudet.

Andre vi har snakket med oppgir at de egentlig ikke har endret så mye på tilbudet og at de følger opp brukerne på vanlig måte nå, selv om det stort sett bare var telefonkontakt i begynnelsen. 

Oppsummert punktvis viser SINTEF rapporten;

Konsekvenser for tjenestetilbudet

 • Mange kommuner omdisponerte personell, som reduserte tjenestene til målgruppen
 • De fleste kommuner oppgir at døgnbemannet bofellesskap stort sett går som normalt
 • Nesten alle kommuner oppgir at de stengte det meste av dagtilbud, gruppetilbud, kurstilbud og andre aktivitetstilbud
 • De fleste kommuner oppgir overgang til telefonoppfølging og utemøter
  • Flere har kommet i gang med videomøter/-konsultasjoner, men en del kommuner har ikke på plass utstyr for dette.
 • Mange kommuner oppgir å ha god oversikt over situasjonen og brukerne.
  • Prioriterer tilbud til de sykeste
   • Høy fare for suicid
   • Barn og unge med sammensatte behov
   • Personer i aktiv rus med underliggende lidelser
   • Psykosepasienter med behov for stabil medisinering
 • Prioriterer også mat, medisiner og rent brukerutstyr
 • Forbereder gradvis åpning utover i mai

Konsekvenser for tjenestemottakere

 • De med minst symptomer takler situasjonen best
 • Mange kommuner bekymret for sårbare barn og unge
  • Mindre rusmiddeltesting av unge
  • Redusert tilbud ved skolehelse og helsestasjon øker terskel for kontakt og mindre kontakt mellom tjenestene (tverrfaglig)
 • Flere kommuner oppgir økt symptomtrykk for de sykeste som følge av isolering og bortfall av rutiner
  • Sitter mye alene, uro, og noe økt angst og depresjon
 • Flere kommuner sier at restriksjoner ift smitte medfører at de ikke kan kjøre brukere til fastlege eller hverdagsaktiviteter (handling)
 • Mindre tilbud på rusmidler og uro i rusmiljøet
  • Bekymret for økt bruk av tyngre stoffer. Økt bruk av alkohol.

Konsekvenser for samarbeid med andre

 • Noen kommuner oppgir bedre samarbeid internt i kommunene med positive konsekvenser for brukerne
 • Noen kommuner erfarer færre samhandlingsmøter med spesialisthelsetj.
 • Stengte poster ved sykehus kan få store lokale konsekvenser :
  • «Det er 30 mil til neste DPS, 30 min flytid eller 6 timers reisetid med bil og ferge.»
 • Flere kommuner opplever store endringer i tilbudet i spesialisthelsetj.
  • «Nesten all behandling frå 2.lina har stoppa opp»

Endringer i antall henvendelser

 • Mange kommuner oppgir at det er færre henvendelser enn før
 • Noen kommuner sier de ikke tar inn nye brukere uten at det er alvorlig problematikk.
 • Noen er bekymret for nedgangen i henvendelser fra fastleger og innbyggere selv

 

Last ned og les notatet her

 

Konsekvenser av koronasituasjonen for psykisk helse- og rusarbeid i kommunene
 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 6776qy
(Skriv inn koden over.)