Kostnadsfri Ungdata til kommunene


Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale, web-baserte spørreskjemaundersøkelser blant ungdom.

 

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) har det faglige ansvaret for undersøkelsene, som er utviklet i samarbeid med de regionale kompetansesentrene på rusfeltet (Korusene) og KS. Korusene bistår med veiledning og oppfølging av den enkelte kommune.

Gjennom kartlegging av den lokale oppvekstsituasjonen kan Ungdata inngå i kommunens arbeid med oversikt over helsetilstanden i ungdomsbefolkningen (jfr. § 5 i folkehelseloven) og er godt egnet som kunnskapsgrunnlag for utviklings- og forebyggingsarbeid rettet mot ungdom.

 

Kostnadsfri standardløsning

Å gjennomføre en Ungdata-undersøkelse er gratis for kommunen (fylkeskommunen). Den kostnadsfrie standardløsningen omfatter hjelp til å sette sammen spørreskjema, tilgang til den elektroniske undersøkelsen, veiledning i praktisk gjennomføring på skolene, standardrapporter, kvalitetssikring og oppbevaring av data.

 

Hvem står bak?

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Helsedirektoratet finansierer undersøkelsene for å bistå til lokal og nasjonal oversikt over ungdoms levekår. KS er representert i styringsgruppen. Mer utfyllende informasjon på www.ungdata.no

 

les mer, HER

 

 
 
Kommunetorget

2019 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 7m6bt0
(Skriv inn koden over.)