Økt lokalt selvstyre og planlegging for fremtiden


Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner deltok i Narvik på Kommuneplankonferansen og markering av 50 år med planlov i Norge.

Jubileumskonferansen som foregikk 9. og 10. februar hadde i fått tittelen « 50 år med planlov – til nytte eller besvær?» og var en utvidet utgave av den årlige Kommuneplankonferansen som arrangerers av  Forum for Kommunal Planlegging (FKP) og en rekke samarbeidspartnere (se under). Konferansens foredragsholdere tok for seg ulike sider ved samfunnsplanleggingen i norske kommuner med historiske tilbakeblikk, men også med planideer for fremtidens kommune Norge.  Kommunenes erfaringer og utfordringer innen tema som folkehelse, klima og byutvikling ble satt av mye tid til på konferansens to dager.  

Kommunal- og moderniseringsminister Sanner pekte i sitt avslutningsinnlegg på betydningen av solide planmiljø og et godt samspill mellom befolkningen, lokalpolitikerne og ulike interessegrupper som en forutsetning for gode og trygge lokalsamfunn. Dette blir særlig viktig med økt befolkningsvekst i norske byer og den krevende Kommunereformen vi nå går inn i, poengterte Sanner.

Sanner ønsker å flytte mer makt til kommunene. Fortsatt vil kommunene måtte forholde seg til ulik statlig styring, men det skal fremover legges mer vekt på lokalt selvstyre og prioriteringer. Kommunal- og moderniseringsministeren brukte her eksempler fra byggesaksbehandlingen der barrieren for innsigelser skal bli høyrere. Regjeringen vil her foreta justeringer i Plan- og bygningsloven slik at saksgangen gjøres enklere og raskere.

Vi er alle opptatt av gode lokalsamfunn. Kommunenes systematiske planarbeid blir et viktig verktøy for å få det til i den tiden vi går inn i, avsluttet Kommunal- og moderniseringsministeren.

---------------------------------------------

Forum for kommunal planlegging arrangerer konferansen i samarbeid med: KS, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Landbruk- og matdepartementet, Narvik kommune, Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland og Forum for utdanning i Samfunnsplanlegging.

 

 

 

 
 
Kommunetorget

2020 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: n7o84v
(Skriv inn koden over.)