Mål og strategier i kommunalt folkehelsearbeid


Mål og strategier innenfor folkehelsearbeid  utarbeides som del av arbeidet med planer etter plan- og bygningsloven. Utgangspunktet skal være kommunens identifisering av sine folkehelseutfordringer.

Gjennom folkehelseloven (§ 6, annet ledd) er det en forventning om at kommuner fastsetter mål og strategier for folkehelsearbeidet. Mål og strategier innenfor folkehelsearbeid  skal utarbeides som del av arbeidet med planer etter plan- og bygningsloven. Utgangspunktet skal være kommunens identifisering av sine folkehelseutfordringer.

Hensikten er å sikre politisk forankring av folkehelsearbeidet, samt tverrsektoriell forankring. Helsedirektoratet har nå lagt ut en omtale av dette elementet som skal være del av et systematisk folkehelsearbeid (se omtale). På nettsidene til Helsedirektoratet er det også lagt ut noe generell informasjon om det å utarbeide mål og strategier, og det er gjengitt et eksempel på hvordan en kommune har gått frem:

Helsedirektorates sider ble nylig er omgjort, og videreutviklingen av «Veivisere i lokalt folkehelsearbeid» som er ment som et praktisk hjelpemiddel til kommuners tverrsektorielle folkehelsearbeid.

 

Kontaktperson: Ellen M. Paulssen, Helsedirektoratet, avd. Levekår og helse. E-post: Ellen.Marie.Paulssen@helsedir.no

Kontaktperson for veivisere i lokalt folkehelsearbeid: Herdis Dugstad, Helsedirektoratet, avd. Levekår og helse. E-post: Herdis.Dugstad@helsedir.no

 

 
 
Kommunetorget

2020 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: e3gk30
(Skriv inn koden over.)