Medvirkning i planlegging


Hvordan legge til rette for økt deltakelse og innflytelse i kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven

Formålet med denne veilederen er å formidle prinsipper og gode eksem­pler for medvirkning i planprosessene etter plan- og bygningsloven av 2008 (pbl). Veilederen viser medvirkningens rolle i planprosesser med fokus på hvordan det kan legges til rette for privat deltakelse. Den gir en kortfattet omtale av bestemmelsene for medvirkning etter plan- og bygningsloven.

Det anbefales at man går til departementets nettside for utfyllende notat om innholdet av enkeltbestemmelsene. Notatet gir også anbefalinger til hvordan lovbestemmelsene kan følges opp. Medvirkning og samhandling mellom myndigheter i planleggingen framgår av andre veiledere og rundskriv, se departementets nettside www.planlegging.no.

Vi håper at denne veilederen kan gi en økt forståelse for mulighetene det gir å legge til rette for god medvirkning, samtidig som den sikrer mer målrettede planprosesser fra starten av. Målgruppen for veilederen er fol­kevalgte, offentlige beslutningstakere, offentlige og private planleggere, offentlige forvaltningsorgan og råd, private organisasjoner og andre som ønsker en rask innføring om medvirkning i planleggingen etter plan- og bygningsloven.

Veilederen inngår i Kommunal- og moderniseringsdepartementets publi­kasjoner om plan- og bygningsloven, og utgjør en del av departementets samlede veiledningsmateriale.

Last ned veilederen HER

 
 
Kommunetorget

2019 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 187y2k
(Skriv inn koden over.)