Mye helse i at eldre blir bevisst sine alkoholvaner


For mange eldre er alkohol viktig, særlig i sosiale sammenhenger. Eldre vurderer ofte seg selv som ansvarlige alkoholkonsumenter, med god kontroll. Samtidig kan enkelte oppleve at drikkemønsteret utvikler seg i negativ retning i denne livsfasen. 

Mange vet ikke at vi ettersom årene går tåler alkohol dårligere enn før og hvilke medisiner som ikke bør kombineres med alkohol. Også helsepersonell har huller i sin kunnskap om eldres sårbarhet for virkningen av alkohol. Ved større kunnskap om de helsemessige konsekvensene av for mye alkohol er det trolig at mange vil fokusere mer på egne alkoholvaner.

Gjennom en ny kampanje settes nå fokus på at eldre skal gjøre seg kjent med anbefalt grense kontrollert for sin alder og sin medikamentbruk. Vi gjør tilgjengelig verktøy for å måle forbruk og interaksjonsvirkninger, og gir kunnskap om konsekvenser av overforbruk både for en selv og pårørende.

Den største økningen i alkoholbruken i Norge finner sted blant middelaldrende og eldre. Alt tyder derfor på at morgendagens eldre vil ha et høyere alkoholkonsum enn dagens og gårsdagens. Dersom informasjon om alkoholbrukens implikasjon på helse kan fører til at totalforbruket blant eldre senkes, kan samfunnet spares for store fremtidige kostnader forbundet med disse helseproblemene.

Kampanjen består av tre korte filmer: «Det gode liv» (også i kortversjon), «Vendepunktet» og «Barndomsminner». I tiden som kommer vil de blant annet vil bli vist på legekontorenes elektroniske informasjonstavler og i sosiale medier. Det er også laget en nettside til kampanjen: www.mestrerus.no

Kampanjen er et samarbeid mellom Nasjonal kompetansetjeneste Aldring og Helse og Nasjonal kompetansetjeneste TSB, og produksjonen av filmene har fått støtte fra ExtraStiftelsen gjennom søkerorganisasjonen Mental helse.

Gjør gjerne filmene og informasjonen fra kampanjen tilgjengelig via deres kanaler. I alle fagmiljøene som står bak kampanjen er det fagpersoner som kan besvare spørsmål fra media knytte til problematikken. Vær velkomne til å ta kontakt med undertegnede eller besøk oss på facebook.

For mer informasjon og kontakt:

Tone Øiern                     
Kommunikasjonsrådgiver
Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Tlf. 922 04 024

Petter Hveem                                                 
Informasjonsrådgiver
Nasjonal kompetansetjeneste Aldring og helse
tlf. 908 28 361

 

/Global/aldring%20rus2.png
 
 
Kommunetorget

2019 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: he54u1
(Skriv inn koden over.)