NY RAPPORT UKE 48: Kartlegging kommuner korona og rusarbeid


I denne kartleggingsrapport «Kommuner korona og rus» uke 48 har vi forsøkt å tegne et bilde av koronasituasjonens utvikling siden mars, samt å gi et øyeblikksbilde av situasjonen i uke 48.

Hovedpunktene fra rapporten er:

  • Andelen respondenter som rapporterer om økning i antall akutt-/overdosesituasjoner har økt noe i november.
  • En respondent rapporterer om smitte i rusmiddelmiljøet. Fire bekreftede i åpne russcener i Oslo. Ingen registrerte smitte blant nærkontakter
  • Andelen som rapporterer om at normalsituasjonen i stor grad er i ferd med å gjenopptas har sunket med 17,5 prosentpoeng siden september.
  • Det oppfordres til å begynne å planlegge for hvordan tjenestetilbudet kan opprettholdes i en periode med økt smittetrykk i samfunnet.
  • Mer bekymring blant brukere og pårørende enn foregående måneder, samt en økning i antall henvendelser.
  • Følg den lokale situasjonen tett og meld fra på rusalarm@helsedir.no ved observerte endringer. Mer informasjonen er å finne påKommunetorget.no/rusalarm info

Last ned og les hele rapporten HER

For å gi et bilde av utviklingen har vi slått sammen måneder hvor kartleggingen har vært gjennomført og presenterer gjennomsnittet i måneden. Dette gjør tallene mindre sårbare for tilfeldige variasjoner. I de fleste månedene er det gjennomført to kartlegginger.

På enkelte av spørsmålene er det mest interessant å se om det har vært en økning. Dette gjelder for eksempel i andelen respondenter som melder om en økning i overdose-/akuttsituasjoner. Her har vi slått sammen andelen som melder om stor og svært stor endring og presenterer utviklingen.

Helsedirektoratet har gjennom Kompetansesenter Rus Oslo/Øst gjennomfører regelmessige kartlegginger av hvordan personer i tjenesteapparatet opplever situasjonen i deres lokale rusmiljø og hvordan de kommunale tjenestene forholder seg til utfordringer knyttet til korona og rus. Kartleggingene gir en status på hvordan respondentene vurderer situasjonen i sin kommune, og gir mulighet til å følge utviklingen gjennom koronapandemien.

For mer informasjon om korona-situasjonen i rusmiljøene våren 2020, henviser vi til tidligere rapporter som er tilgjengelig på her www.kommunetorget.no.

NY RAPPORT UKE 48: Kartlegging kommuner korona og rusarbeid
 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 48j1a4
(Skriv inn koden over.)