NY rapport uke 17 kartlegging kommuner korona og rus


Denne rapporten oppsummerer funn fra uke 17 og sammenlikner med tidligere undersøkelser. Den gir en status for hvordan respondentene vurderer situasjonen i sin kommune ukentlig, og gir dermed mulighet til å følge utviklingen gjennom koronapandemien.

Personer med alvorlig ruslidelse og psykisk lidelse er definert som en sårbar gruppe i forbindelse med koronapandemien, og kommunene iverksetter derfor ulike tiltak for å avhjelpe situasjonen. Helsedirektoratet følger situasjonen og utviklingen og har fra uke 13 samlet inn informasjon om status i kommunene med en ukentlig spørreundersøkelse. KoRusOslo tok over dette arbeidet fra og med uke 16.

Undersøkelsen er med hensikt lettfattelig, da den primært skal fungere som et situasjonsbilde av det kommunale rusarbeidet, vurdert av respondentene. Undersøkelsen deles av KoRus-Øst til det kommunale overdosenettverket, og denne rapporten distribueres av KoRus-Nord på Kommunetorget, der ansatte i kommunene gis mulighet for informasjons- og erfaringsutveksling. For å få økt antall respondenter og spredning i ulike landsdeler har spørreundersøkelsen i uke 17 også blitt sendt til kontaktpersoner for kartleggingen til BrukerPlan. Dette ser ut til å ha gitt resultater i spredning av respondenter. 

Last ned og les hele rapporten fra uke 17. HER

Uke 17 rapport kartlegging kommuner korona og rus
 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 0881j8
(Skriv inn koden over.)