Nasjonal konferanse om alkohol – fra forebygging til behandling


Fordi alkoholens betydning i samfunnet og behandling av alkoholproblemer berører mennesker i mange sammenhenger, er målgruppen aktører fra kommuner, spesialisthelsetjeneste, bruker- og pårørendeorganisasjoner, frivillige organisasjoner, kompetansemiljøer m.fl.

Helsedirektoratet arrangerer nasjonal konferanse om alkohol fra forebygging til behandling. Konferansen samler personer og organisasjoner som arbeider med og har interesse for folkehelse, rusforebygging og behandling. Fordi alkoholens betydning i samfunnet og behandling av alkoholproblemer berører mennesker i mange sammenhenger, er målgruppen aktører fra kommuner, spesialisthelsetjeneste, bruker- og pårørendeorganisasjoner, frivillige organisasjoner, kompetansemiljøer m.fl.

 

Alkoholkonferansen 2013 - «10 år etter rusreformen, hovedfokus vil være:

• Alkohol i et samfunnsperspektiv

• Behandling av alkoholproblemer i kommune og spesialisthelsetjeneste

 

·         Dato: 18. november–19. november

·         Tidspunkt: 10:00 – 16:00

·         Sted: Radisson Blu Plaza Hotell, Oslo

·         Påmeldingsfrist: 01.10.2013

Vi har allerede sikret oss internasjonale og nasjonale størrelser som:

 

Dr. Thomas F. Babor, Ph.D., M.P.H. Professor ved University of Connecticut School of Medicine og forfatter av blant annet  boken «Alcohol: No Ordinary Commodity: Research and Public Policy» som han ga ut sammen med 15 internasjonalt kjente alkoholforskere.


Dr. Jürgen Rehm, Ph.D., Director of the Social and Epidemiological Research (SER) Department at the Centre for Addiction and Mental Health i Toronto Canada.
Han er en ledende internasjonal alkoholforsker som har bidratt med ny kunnskap om forebygging og behandling av alkoholrelaterte problemer.

 

Ingeborg Rossow, dr.philos, forsker ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). Hun er en av Norges fremste alkoholforskere og er blant annet medlem av WHO’s rådgivende ekspertpanel på alkohol- og narkotikaspørsmål. 

 
Jørg Mørland, dr.med., rettstoksikolog og spesialist i klinisk farmakologi. Inntil nylig div.dir. for rettsmedisin og rusmiddelforskning, Nasjonalt folkehelseinstitutt, og er prof. emeritus ved Universitetet i Oslo. Hans forskning på alkoholfeltet; alkoholens virkninger på hjernen og kroppen for øvrig, samt alkohol-legemiddel interaksjoner.

Einar Øverenget, dr.grad i filosofi. Han er en av Norges fremste foredragsholdere innen temaer som etikk- og verdispørsmål, menneskesyn og selvforståelse. Øverenget er opptatt av å gjøre filosofien tilgjengelig og har i en årrekke vært Nitimens husfilosof.

 

Detaljert program blir lagt ut her senest 20. september.

 

Påmelding og betaling

Deltakeravgiften er kr. 1.500,– pr. person som dekker 2-dagers konferanse inkludert lunsj og servering i kaffepausene.

 

Eventuelle overnattinger og reise til/fra konferansen dekkes av deltakerne selv, men kan også bestilles via påmeldingsskjemaet.

 

Ansvarlig: Stine Margrethe Jacobsen, e- post: Stine.Margrethe.Jacobsen@helsedir.no

 

For påmelding, frist 01.10.2013, klikk deg inn via Helsedirektoratets sider HER

 

 

 
 
Kommunetorget

2019 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: fir777
(Skriv inn koden over.)