Nasjonal overdosestrategi 2019-2022


Ny nasjonal overdosestrategi skal forsterke innsatsen mot overdosedødsfall. Strategien er utarbeidet av Helsedirektoratet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. I arbeidet har Helsedirektoratet hatt dialog med samarbeidspartnere i helsetjenesten, kommunenettverk, brukerorganisasjoner, KoRus og forskningsmiljøene.

Overdosedødsfall er en av de store årsakene til dødsfall blant unge mennesker i verden. Til tross for et av verdens beste helse- og velferdssystemer ligger Norge fremdeles på toppen av statistikken over registrerte overdosedødsfall i Europa, og har gjort det i flere år. Stortinget har slått fast at vi ikke kan akseptere at et så stort antall mennesker dør av overdose.

Fra 2016 til 2017 gikk antallet overdosedødsfall ned med 13 prosent. Nedgangen fant sted i kommunene i pilotkommunenettverket i Nasjonal overdosestrategi 2014 -17. Dette er samtidig de kommunene der overdosestrategiens naloksonprosjekt har utplassert nesespray. I resten av landet var det en svak økning av overdosedødsfall i 2017.

Helsedirektoratet ser dette som en indikasjon på at de samlede tiltakene i den forrige strategien har vært virksomme. På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet legger Helsedirektoratet fram en ny fireårig nasjonal overdosestrategi. Strategien er utarbeidet i dialog med samarbeidspartnere i helsetjenesten, kommunenettverk, brukerorganisasjoner, KoRus og forskningsmiljøene.

Med Nasjonal overdosestrategi 2019 - 2022 ønsker Helsedirektoratet å gi retning til den overdoseforebyggende innsatsen i årene fremover og løfte frem områder som kan bidra til å møte utfordringene. Arbeidet som er igangsatt, skal videreføres, og det er behov for å styrke innsatsen ytterligere.

Gjennom samarbeid med ulike partnere videreføres tiltak som har hatt god effekt i den utløpte overdosestrategien. Samtidig tar den nye strategien for seg nye utfordringer, nye rusmidler, vurdering av nye målgrupper og nye tiltak som vil kunne ha betydning. I dette inngår blant annet legevaktens og ambulansetjenestens rolle i forbindelse med overdoser. På flere felt er kunnskapsgrunnlaget magert. Dette bør bedres. Innsatsområder og tiltak vil dermed kunne endre seg i løpet av strategiperioden i tråd med ny og oppdatert forskning.

Last ned og les hele overdosestrategien HER

 
 
Kommunetorget

2020 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 501d3d
(Skriv inn koden over.)