Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken (2021-2024)


Regjeringen lanserer nå en ny strategi for den sosiale boligpolitikken for å skaffe en trygg og god bolig til mennesker som særlig trenger hjelp. Dette er personer som opplever å ha lite stabile boforhold og må flytte ofte, noe som går utover barna, som må bytte skole og skifte omgangskrets. Fortsatt er det 3 900 bostedsløse i Norge.

Regjeringens mål er at alle skal bo trygt og godt. Ingen skal være bostedsløse. I tillegg til denne nullvisjonen omfatter strategien to prioriterte innsatsområder:

  • Det første er at barn og unge skal ha gode boforhold. Det andre er at,
  • personer med nedsatt funksjonsevne, på lik linje med andre, skal kunne velge hvor og hvordan de skal bo. Dette er grupper som er særlig sårbare for en dårlig bosituasjon.

Laste ned og les mer om ny strategi for den sosiale boligpolitikken, og evalueringene i rapportene;

Ny strategi – Alle trenger et trygt hjem

Evaluering; Bolig for velferd delrapport 1

Evaluering; Bolig for velferd delrapport 2

Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken (2021-2024)
 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: gen06y
(Skriv inn koden over.)