Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging


Regjeringen utarbeider hvert fjerde år nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Nye nasjonale forventninger ble vedtatt 12. juni 2015.

De nasjonale forventningene skal legges til grunn for de nye fylkestingenes og kommunestyrenes arbeid med regionale og kommunale planstrategier og planer. Dokumentet samler mål, oppgaver og interesser som regjeringen forventer at fylkeskommunene og kommunene legger særlig vekt på i planleggingen i årene som kommer. Forventningsdokumentet er ikke uttømmende for alle oppgaver og hensyn som kommunene og fylkeskommunene skal ivareta etter plan- og bygningsloven. Det må derfor sees i sammenheng med gjeldende regelverk og veiledning. Dokumentet har endret struktur, sammenlignet med forrige versjon. Ivaretagelse av helse og trivsel gjennom planlegging er  blant annet omtalt på side 21.

Se omtale og selve dokumentet på Kommunal- og moderniseringsdepartementets sider, HER.

 
 
Kommunetorget

2020 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 1v488o
(Skriv inn koden over.)