Ny Folkehelse - melding


Folkehelsemeldingen - God helse – felles ansvar (meld. St. 34 , 2012-2013) ble lansert 26.april. Denne gir en beskrivelse av helsen i den norske befolkningen og faktorer som påvirker denne. Hovedbildet er at den norske befolkningen har god helse. Levealderen har økt betydelig de siste hundre årene og den øker fortsatt. I 2011 var forventet levealder 79 år for menn og 83,4 år for kvinner.

I dag er det kreft, hjerte- og karsykdommer, lungesykdommer, psykiske plager og lidelser, mulskel- og skjelettsykdommer og andre smertetilstander som har størst betydning for befolkningens helse. Kreft og hjerte- og karsykdommer er de mest vanlige dødsårsakene når hele befolkningen ses under ett. Selv om alle grupper i befolkningen har fått bedre helse, er sosiale helseforskjeller fremdeles en utfordring. Det er hjerte- og karsykdommer som skaper de største sosiale forskjellene i tidlig død. Framskrivninger fra Statistisk sentralbyrå tyder på at levealderen vil fortsette å øke til tross for at nye utfordringer med overvekt og fedme sannsynligvis vil bidra til å bremse den positive utviklingen.

I Folkehelsemeldingen setter regjeringen seg som mål:

· at Norge skal være et av de tre landene i verden som har høyest levealder

· at befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel og reduserte sosiale helseforskjeller

at vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen

Les hele meldingen Folkehelsemeldingen - God helse - felles ansvar.

 
 
Kommunetorget

2019 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 6q10b1
(Skriv inn koden over.)