Ny overdoserapport fra Brukerrommet i Oslo


Rapporten «Overdoser på Brukerommet i Oslo 2017-2019» er en gjennomgang av overdoser på Brukerrommet. Rapporten setter søkelyset på hvem overdoser, når og hvorfor?

Tall fra Brukerrommet,i perioden2017-2019,viser en gradvis stigning i antall overdoser totalt, samt enkeltindivider med overdose.

2017 hadde den laveste overdoseraten,altså overdoser relativt til antall besøk, siden 2013, mens 2019 hadde høyeste overdoserate siden oppstarten av Sprøyterommet i 2005.

Variasjoner i antall overdoserer store fra måned til måned, og synes ikke nødvendigvis å ha noen spesiell sammenheng med tidspunkt på åreteller med antall injeksjoner/besøk.

Inntak av andre rusmidler er risikofaktoren som nevnes flest ganger som årsak tiloverdose, dernest nedsatt allmenntilstand, varierende styrkegrad på rusmidlene, redusert toleranse som følge av opiatfrie perioder og inntak av større dose enn normalt. Av inntak av andre rusmidler før den aktuelle overdosen, nevnes benzodiazepiner flest ganger med god margin.

Gruppen med størst økning i overdoser i årene 2017-2019 er aldersgruppen fra 50 år og oppover. I den yngste aldersgruppen,18-29 år, har det vært en nedgang i antall overdoser.

Last ned og les hele rapporten «Overdoser på Brukerommet i Oslo 2017-2019» HER

Ny overdoserapport fra Brukerrommet i Oslo
 
 
Kommunetorget

2020 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: s4iin4
(Skriv inn koden over.)