Nordmenns bruk av rusmidler, nytt fra Folkehelseinstituttet


Rapporten Rusmidler i Norge 2016 fra Folkehelseinstituttet gir en oversikt over nordmenns bruk av alkohol, tobakk, vanedannende legemidler og narkotika.

Noe av konklusjonene i rapporten er at nordmenn drikker og røyker mindre, og snusbruk blant ungdom flater ut

Utdrag fra rapporten Rusmidler i Norge 2016;

Alkohol

Innenlandsk alkoholomsetning, det vil si salg ved vinmonopol, i dagligvare- og utelivsbransjen, har gått ned fra 6,8 liter ren alkohol per innbygger i 2008 til 6 liter i 2015.

– Sammenlignet med andre europeiske land er den norske omsetningen lav. I Danmark er omsetningen over 9 liter ren alkohol per innbygger, mens i Tsjekkia er den over 12 liter per innbygger.

Omsetningen på norske flyplasser (taxfree) var 0,59 liter ren alkohol per innbygger i 2014, ned til 0,52 liter i 2015.

I 2015 oppga 82 prosent av befolkningen å ha drukket alkohol minst en gang det siste året, mens 36 prosent sa at de hadde drukket hver uke.

Det gjennomsnittlige alkoholforbruket blant menn er jevnt over mer enn dobbelt så høyt som blant kvinner. Likeledes er det beregnede gjennomsnittlige alkoholforbruket størst i aldersgruppa 16-24 år.

– Den eldste aldersgruppa, det vil si de som er 65 år eller eldre, har det laveste forbruket selv om de eldste aldersgruppene drikker oftere enn de som er yngre.

Tobakk, snus og e-sigaretter

I aldersgruppen 16-24 år hadde snusbruken blant gutter en topp rundt 2010, og har siden gått noe ned. Blant jenter øker snus stadig, men nivået er fortsatt langt under nivået blant menn, og heller på linje med nivået blant menn mot slutten av 1990-tallet. I aldersgruppen 25-49 år er det derimot fortsatt en økning i snusbruken.

Nedgangen i andel snusbrukere blant unge menn har sammenheng med at det blir færre røykere. Det er fra gruppen røykere de fleste snusbrukere kommer, så når antallet røykerne faller uttømmes også det viktigste reservoaret for potensielle snusbrukere. I eldre aldersgrupper er andel røykere høyere.

Narkotika

Det er gjort langt flere kokainbeslag på 2000-tallet enn i tidligere år. Det har imidlertid vært stor variasjon fra ett år til et annet. I 2011 og 2012 ble det beslaglagt i underkant av 50 kg kokain. Det økte til 188 kg i 2013, mens det så ble beslaglagt 150 kg i 2014 og 85 kg i 2015.

Fra den europeiske ungdomsundersøkelsen ESPAD har er det tall på hvor mange 15–16 åringer som oppgir å ha brukt cannabis noen gang og i løpet av de siste 30 dager. Denne undersøkelsen viser at det var en klar økning fra 1995 til 1999, men at det har vært en jevn nedgang fram til 2011. 2015-tallene viser en liten oppgang fra 2011.

I europeisk sammenheng er Norge ett av landene som ligger best an når det gjelder ungdoms selvrapporterte bruk av cannabis.

Det er ikke vesentlig forskjell på norske jenters og gutters cannabisbruk i undersøkelsen. Når det gjelder befolkningen for øvrig, viser tall fra SIRUS og FHI at cannabisbruken har vært relativt stabil de siste 20 årene.

Behandling

Noe over en tredjedel av pasienter i behandling for rusmiddelproblemer i spesialisthelsetjenesten har diagnose knyttet til alkoholproblemer, mens litt under to tredjedeler har diagnoser knyttet til problemer med bruk av ulike illegale rusmidler. Det har vært en økning i antallet personer i behandling for cannabisproblemer fra 2010 til 2015.

Les mer og last ned hele rapporten Rusmidler i Norge HER (Folkehelseinstituttet) 

 
 
Kommunetorget

2019 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: y6a446
(Skriv inn koden over.)