Ny rapport uke 22: Kartlegging kommuner korona og rus


Denne rapporten oppsummerer funn fra uke 22 og sammenlikner med tidligere uker. Fra og med uke 20 gjennomføres kartleggingen hver 14. dag. Kartleggingen skal bidra til å gi en status for hvordan respondentene vurderer situasjonen i sin kommune, og gir dermed mulighet til å følge utviklingen gjennom koronapandemien.

Personer med alvorlig ruslidelse og psykisk lidelse er definert som en sårbar gruppe i forbindelse med koronapandemien, og kommunene iverksetter derfor ulike tiltak for å avhjelpe situasjonen. Helsedirektoratet følger situasjonen og utviklingen og har fra uke 13 samlet inn informasjon om status i kommunene med en ukentlig spørreundersøkelse. KoRus Oslo tok over dette arbeidet fra og med uke 16.

Undersøkelsen er med hensikt lettfattelig, da den primært skal fungere som et situasjonsbilde av det kommunale rusarbeidet og rusmiljøene, vurdert av respondentene. Innledningsvis ønsker vi å bemerke at undersøkelsen er anonymisert. I de skriftlige kommentarfeltene fra respondentene kan vi ikke fange opp hvilken kommune som svarer hva. Det kan dermed være regionale forskjeller i det som rapporteres, for eksempel om endringer i rusmiddelmiljøene som er vanskelig å fange opp.

Undersøkelsen distribueres av KoRus Øst. I starten ble den sendt ut til det kommunale overdosenettverket, men fra uke 17 er også regionale overdosenettverk i regi av KoRus og kontaktpersoner for kartleggingen til BrukerPlan. Dette ser ut til å ha gitt resultater i spredning av respondenter. Rapporten distribueres av KoRus-Nord på Kommunetorget.no, der ansatte i kommunene gis mulighet for informasjons- og erfaringsutveksling.

 Hovedfunn fra kartleggingen i uke 22

  • Uke 16 og uke 19 markerer seg som toppuker for rapporteringer om store endringer i rusmiljøene. Etter uke 19 kan det se ut til at det kommer til syne en trend med avtagende endringer som følge av pandemien. Respondentene melder at stadig færre brukere og pårørende er bekymret for koronapandemien.
  • 64 prosent av respondentene opplever at tjenestetilbudet nærmer seg en normalsituasjon.
  • 43 prosent melder om økning i hjelpebehov knyttet til psykisk helse i rusmiljøet – sammenliknet med normalsituasjon.
  • Flere melder om et behov for aktiviteter og dagtilbud for brukergruppen.

 

Last ned og les hele rapporten «Korona og rus – kartlegging»fra uke 22 HER

«Korona og rus – kartlegging» uke 22, spørreundersøkelse om endringer i kommunenes rusmiddelmiljøer
 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 47171s
(Skriv inn koden over.)