Ny rapport kartlegging kommuner korona og rus uke 15


Korona og rus – kartlegging gjennomført uke 15 Spørreundersøkelse gjennom det kommunale overdosenettverket (10.04.20) 

Personer med alvorlig ruslidelse og psykisk lidelse er definert som en sårbar gruppe i forbindelse med koronapandemien, og kommunene iverksetter derfor ulike tiltak for å avhjelpe situasjonen. Helsedirektoratet følger situasjonen og utviklingen ved å samle informasjon om status i kommunene.

En ukentlig spørreundersøkelse ble iverksatt i uke 13, sendt ut gjennom det kommunale overdosenettverket. Korus Oslo vil fra uke 16 overta gjennomføringen av kartleggingen. Det vil derfor kunne komme noen justeringer av rapporteringsformatet.

Fra og med uke 15 ble www.kommunetorget.no tatt i bruk for informasjonsutveksling i kommunene, deriblant denne rapporten. 

Helsedirektoratet har gjennomført spørreundersøkelse i uke 13, 14 og 15 for å få et inntrykk av hvordan det kommunale overdosenettverket opplever koronasituasjonen. Svaralternativene var gradert fra 1 til 5 (1 = i svært liten grad, 2 = i liten grad, 3 = i noen grad, 4 = i stor grad, 5 = i svært stor grad). Denne rapporten oppsummerer funn og endringer fra uke 13, 14 og 15. Det å sammenlikne funnene kan være utfordrende da antall respondenter har variert fra 21 i uke 13 til 89 i uke 14 og 55 ved siste måling. Vi har allikevel valgt å se målingene sammen, da det ikke ser ut til å være svært markante endringer på tross av variasjon i antall respondenter.

Klikk deg inn og les HER om resultatene fra uke 15 «Rapport kartlegging i kommuner om korona og rus»

Uke 15: Rapport kartlegging kommuner korona og rus
 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 7100n0
(Skriv inn koden over.)