Rapport om etablering av boliger for mennesker med rus- og psykiske lidelser


Ny forskningsrapport fra SINTEF og Husbanken om etablering av boliger for mennesker med rus- og psykiske lidelser, bygd på erfaringer fra norske kommuner. Rapporten tar for seg bosetting av personer med samtidig rus- og psykiske lidelser, og påpeker at dette er en stor utfordring for mange kommuner. Denne rapporten oppsummerer bygger på en erfaringsutveksling mellom fire kommuner som skal etablere eller videreutvikle sitt botilbud.

Rapporten tar utgangspunkt fire kommuner (Ålesund, Steinkjer, Verdal og Levanger) og følger prosessen med å etablere eller videreutvikle botilbud for mennesker med rus- og psykiske lidelser. Erfaringene som oppsummeres i rapporten er delt gjennom en rekke samlinger og workshops, der også andre kommuner og etater har bidratt med innspill. Rapporten konkluderer med en liste med anbefalinger som kommuner bør ta hensyn til når de skal planlegge boliger for personer med sammensatte lidelser.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Husbanken og er en videreføring av rapporten Bokvalitet og verdighet – en evaluering av boliger for mennesker med rus- og psykiske lidelser (2019).

Les og last ned hele rapporten HER

Ny rapport om etablering av boliger for mennesker med rus- og psykiske lidelser
 
 
Kommunetorget

2020 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 58ghr7
(Skriv inn koden over.)