Ny rapport uke 12: Kartlegging kommuner korona og rus


I forbindelse med den pågående koronapandemien ønsker Helsedirektoratet mer kunnskap om hvordan krisen påvirker rusmiljøene i Norge og har derfor gjennomført regelmessige kartlegginger av situasjonen i rusmiljøene gjennom store deler av pandemien

I den nyeste rapporten fra uke 12 (2021) er et følgende hovedfunn:

  • 25 prosent av respondentene fra Østlandet kjente til koronasmitte i rusmiljøet
  • 7 respondenter rapporterte om overdosesituasjoner i deres kommune i løpet av de siste to ukene. Det ble meldt om slike situasjoner fra alle landsdeler med unntak av Sørlandet
  • 25 respondenter melder at de har observert endringer i rusmiljøene de siste to ukene. For uke 10 var det 11 respondenter som meldte om dette
  • 90 prosent melder at det ordinære tjenestetilbudet for rusmiddelbrukere er tilgjengelig, dette er stabilt sammenlignet med tidligere rapporteringer

Følg den lokale situasjonen tett og meld fra på rusalarm@helsedir.no ved observerte endringer. Mer informasjonen er å finne på Kommunetorget.no/rusalarm info

Formålet med denne kartleggingen er å skaffe kunnskap om endringer i rusmiljøene i Norge, samt kunnskap om hvordan det kommunale tjenestetilbudet for brukergruppen påvirkes av pandemien. Fra januar 2021 har vi ønsket å teste ut et sett nye spørsmål for å få mer presis kunnskap om situasjonen i rusmiljøene og i hvilken grad det er påvist korona. Dette er en del av en pilot for å utvikle et nasjonalt system for å kunne fange opp økt overdosefare. Kartleggingen er utviklet av KoRus Oslo på oppdrag fra Helsedirektoratet og en del av den nasjonale overdosesatsningen.

Last opp og les hele rapporten fra uke 12 HER

Ny rapport uke 12: Kartlegging kommuner korona og rus
 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 1g8m7i
(Skriv inn koden over.)