Rapport uke 18: Kartlegging kommuner korona og rus


Denne rapporten oppsummerer funn fra uke 18 og sammenlikner med tidligere undersøkelser. Den gir en status for hvordan respondentene vurderer situasjonen i sin kommune ukentlig, og gir dermed mulighet til å følge utviklingen gjennom koronapandemien. Undersøkelsen er med hensikt lettfattelig, da den primært skal fungere som et situasjonsbilde av det kommunale rusarbeidet, vurdert av respondentene.

Personer med alvorlig ruslidelse og psykisk lidelse er definert som en sårbar gruppe i forbindelse med koronapandemien, og kommunene iverksetter derfor ulike tiltak for å avhjelpe situasjonen. Helsedirektoratet følger situasjonen og utviklingen og har fra uke 13 samlet inn informasjon om status i kommunene med en ukentlig spørreundersøkelse. KoRusOslo tok over dette arbeidet fra og med uke 16.

Innledningsvis ønsker vi å bemerke at undersøkelsen er anonymisert. I de skriftlige kommentarfeltene fra respondentene kan vi ikke fange opp hvilken kommune som sier hva, det kan dermed være regionale forskjeller i det som rapporteres, for eksempel om endringer i rusmiddelmiljøene. Undersøkelsen deles av KoRus-Øst til det kommunale overdosenettverket, og denne rapporten distribueres av KoRus-Nord på Kommunetorget, der ansatte i kommunene gis mulighet for informasjons- og erfaringsutveksling. For å få økt antall respondenter og spredning i ulike landsdeler har spørreundersøkelsen fra om med uke 17 også blitt sendt til kontaktpersoner for kartleggingen til BrukerPlan. Dette ser ut til å ha gitt resultater i spredning av respondenter.

Last ned HER, rapport uke 18: Kartlegging kommuner korona og rus

Ny rapport uke 18: Kartlegging kommuner korona og rus
 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 75b35g
(Skriv inn koden over.)