Ny rapport uke 20: Kartlegging kommuner korona og rus


Denne rapporten oppsummerer funn fra uke 20 og sammenlikner med tidligere uker. Den gir en ukentlig status for hvordan respondentene vurderer situasjonen i sin kommune, og gir dermed mulighet til å følge utviklingen gjennom koronapandemien. Fremover vil rapportene komme hver 14.dag.

Personer med alvorlig ruslidelse og psykisk lidelse er definert som en sårbar gruppe i forbindelse med koronapandemien, og kommunene iverksetter derfor ulike tiltak for å avhjelpe situasjonen. Helsedirektoratet følger situasjonen og utviklingen og har fra uke 13 samlet inn informasjon om status i kommunene med en ukentlig spørreundersøkelse. KoRus Oslo tok over dette arbeidet fra og med uke 16.Undersøkelsen distribueres av KoRus Øst.

Undersøkelsen er med hensikt lettfattelig, da den primært skal fungere som et situasjonsbilde av det kommunale rusarbeidet og rusmiljøene, vurdert av respondentene. Innledningsvis ønsker vi å bemerke at undersøkelsen er anonymisert. I de skriftlige kommentarfeltene fra respondentene kan vi ikke fange opp hvilken kommune som svarer hva. Det kan dermed være regionale forskjeller i det som rapporteres, for eksempel om endringer i rusmiddelmiljøene som er vanskelig å fange opp.

I starten ble den sendt ut til det kommunale overdosenettverket, men fra uke 17 er også regionale overdosenettverk i regi av KoRus og kontaktpersoner for kartleggingen til BrukerPlan. Dette ser ut til å ha gitt resultater i spredning av respondenter. Rapporten distribueres av KoRus-Nord på Kommunetorget.no, der ansatte i kommunene gis mulighet for informasjons- og erfaringsutveksling.

Last opp og les rapport uke 20: Kartlegging kommuner korona og rus

Ny rapport uke 20: Kartlegging kommuner korona og rus
 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 6xqv37
(Skriv inn koden over.)