Rapport uke 24: Kartlegging kommuner korona og rus


Denne rapporten oppsummerer funn fra uke 24 og sammenlikner med tidligere uker. Fra og med uke 20 gjennomføres kartleggingen hver 14. dag. Kartleggingen skal bidra til å gi en status for hvordan respondentene vurderer situasjonen i sin kommune, og gir dermed mulighet til å følge utviklingen gjennom koronapandemien. Undersøkelsen skal fungere som et situasjonsbilde av det kommunale rusarbeidet og rusmiljøene, vurdert av respondentene.

Personer med alvorlig ruslidelse og psykisk lidelse er definert som en sårbar gruppe i forbindelse med koronapandemien, og kommunene iverksetter derfor ulike tiltak for å avhjelpe situasjonen. Helsedirektoratet følger situasjonen og utviklingen og har fra uke 13 samlet inn informasjon om status i kommunene med en ukentlig spørreundersøkelse. KoRus Oslo tok over dette arbeidet fra og med uke 16.

Undersøkelsen distribueres av KoRus Øst. Før uke 17 ble den sendt ut til det kommunale overdosenettverket, men fra uke 17 er også regionale overdosenettverk i regi av KoRus og kontaktpersoner for kartleggingen til BrukerPlan. Dette ser ut til å ha gitt resultater i spredning av respondenter. Rapporten distribueres av KoRus-Nord på Kommunetorget.no, der ansatte i kommunene gis mulighet for informasjons- og erfaringsutveksling.

Hovedfunnene de to siste ukene er:

  • 71 prosent av respondentene opplever at normalsituasjonen er i ferd med å gjenopprettes. Det er en økning på syv prosentpoeng siden forrige kartlegging.
  • 49 prosent melder om en økning i hjelpebehov knyttet til psykisk helse i rusmiljøene. Dette er en økning på seks prosentpoeng siden forrige kartlegging.
  • Rapporteringene om antall overdose-/akuttsituasjoner holder seg stabilt på lite endring sammenliknet med normalsituasjon, til tross for medieoppslag om lokale endringer.
  • Når kommunene skal tilbake til normalsituasjon, er det mange som mener det bør fokuseres på samtaler og sosiale møteplasser, da mange har vært isolert den siste tiden.

Last opp og les hele rapporten HER

Rapport uke 24: Kartlegging kommuner korona og rus
 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: k584ij
(Skriv inn koden over.)