Ny rapport uke 26: Kartlegging kommuner korona og rus


Denne rapporten oppsummerer funn fra uke 26 og sammenlikner med tidligere uker. Fra og med uke 20 gjennomføres kartleggingen hver 14. dag. Kartleggingen skal bidra til å gi en status for hvordan respondentene vurderer situasjonen i sin kommune, og gir dermed mulighet til å følge utviklingen gjennom koronapandemien. Undersøkelsen skal fungere som et situasjonsbilde av det kommunale rusarbeidet og rusmiljøene, vurdert av respondentene.

Innledningsvis ønsker vi å bemerke at undersøkelsen er anonymisert. I de skriftlige kommentarfeltene fra respondentene kan vi ikke fange opp hvilken kommune som svarer hva. Det kan dermed være regionale forskjeller i det som rapporteres som er vanskelig å fange opp. 

Personer med alvorlig ruslidelse og psykisk lidelse er definert som en sårbar gruppe i forbindelse med koronapandemien, og kommunene iverksetter derfor ulike tiltak for å avhjelpe situasjonen. Helsedirektoratet følger situasjonen og utviklingen og har fra uke 13 samlet inn informasjon om status i kommunene med en ukentlig spørreundersøkelse. KoRus Oslo tok over dette arbeidet fra og med uke 16.

Undersøkelsen distribueres av KoRus Øst. Før uke 17 ble den sendt ut til det kommunale overdosenettverket, men fra uke 17 er også regionale overdosenettverk i regi av KoRus og kontaktpersoner for kartleggingen til BrukerPlan. Dette ser ut til å ha gitt resultater i spredning av respondenter. Rapporten distribueres av KoRus-Nord på Kommunetorget.no, der ansatte i kommunene gis mulighet for informasjons- og erfaringsutveksling.

Hovedfunn fra kartleggingen i uke 26:

  • Stor økning i andel respondenter som svarer at de ser en økning i antall overdose/akuttsituasjoner sammenliknet med normalen. Det er en øking på 20 prosentpoeng – over en firedobling- siden forrige kartlegging. Spesielt markant økning i Østlandsområdet.
  • Flere melder om endring i bruksmønstre, noe som skyldes at brukere velger alternative rusmidler på grunn av manglene tilgang på brukernes «vanlige» stoff. Her meldes det blant annet om en økning i GHB, alkohol og medikamenter
  • Økning i rapportert rusmiddeltørke – spesielt markant økning i Østlandsområdet.
  • Økning i antallet respondenter som rapporterer om økt hjelpebehov knyttet til psykisk helse i rusmiljøene.

Last ned og les hele rapporten fra uke 26 HER

rapport uke 26: Kartlegging kommuner korona og rus
 
 
Kommunetorget

2020 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 51o4s0
(Skriv inn koden over.)