Ny rapport uke 30: Kartlegging kommuner korona og rus


Denne rapporten oppsummerer funn fra uke 30 og sammenlikner med tidligere uker. Fra og med uke 20 gjennomføres kartleggingen hver 14. dag. Kartleggingen skal bidra til å gi en status for hvordan respondentene vurderer situasjonen i sin kommune, og gir dermed mulighet til å følge utviklingen gjennom koronapandemien. Undersøkelsen skal fungere som et situasjonsbilde av det kommunale rusarbeidet og rusmiljøene, vurdert av respondentene.

Innledningsvis ønsker vi å bemerke at undersøkelsen er anonymisert. I de skriftlige kommentarfeltene fra respondentene kan vi ikke fange opp hvilken kommune som svarer hva. Det kan dermed være regionale forskjeller i det som rapporteres som er vanskelig å fange opp. 

Personer med alvorlig ruslidelse og psykisk lidelse er definert som en sårbar gruppe i forbindelse med koronapandemien, og kommunene iverksetter derfor ulike tiltak for å avhjelpe situasjonen. Helsedirektoratet følger situasjonen og utviklingen og har fra uke 13 samlet inn informasjon om status i kommunene med en ukentlig spørreundersøkelse. KoRus Oslo tok over dette arbeidet fra og med uke 16.

Undersøkelsen distribueres av KoRus Øst. Før uke 17 ble den sendt ut til det kommunale overdosenettverket, men fra uke 17 er også regionale overdosenettverk i regi av KoRus og kontaktpersoner for kartleggingen til BrukerPlan. Dette ser ut til å ha gitt resultater i spredning av respondenter. Rapporten distribueres av KoRus-Nord på Kommunetorget.no, der ansatte i kommunene gis mulighet for informasjons- og erfaringsutveksling.

 

Hovedfunn fra kartleggingen i uke 30:

  • For fjerde kartlegging på rad øker andelen respondenter som opplever i stor grad/svært stor grad av endring i rusmiddelmiljøet. Kun uke 16 og uke 19 har høyere verdi på disse variablene.
  • Nedgang i andelen respondenter som rapporterer om stor eller svært stor grad av rusmiddeltørke.
  • Fremdeles en stor andel respondenter som svarer at de ser en økning i antall overdose/akuttsituasjoner sammenliknet med kartleggingene før uke 26 – primært gjelder dette for Østlandsområdet.
  • Økning i hjelpebehov knyttet til psykisk helse – nest høyeste verdi siden spørsmålet ble inkludert i kartleggingen.
  • Antallet respondenter (42) er lavest siden første kartlegging. Enkelte funn kan derfor også være knyttet til endringer i hvem som har besvart på undersøkelsen, fremfor faktiske endringer i rustrender og tilbud. Tallene bør derfor tolkes med forsiktighet.

 

Last ned og les hele rapporten fra uke 30 >> HER

Ny rapport uke 30: Kartlegging kommuner korona og rus
 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 32r40b
(Skriv inn koden over.)