Ny rapport uke 34: kartlegging korona og rus


I denne rapporten, Spørreundersøkelse om endringer i kommunenes rusmiddelmiljø og tjenestetilbud, har vi forsøkt å tegne et bilde av utviklingen gjennom våren og sommeren 2020, samt å gi et øyeblikksbilde av situasjonen i uke 34.

For å gi et bilde av utviklingen har vi slått sammen måneder hvor kartleggingen har vært gjennomført og presenterer gjennomsnittet i måneden. Dette gjør tallene mindre sårbare for tilfeldige variasjoner. I de fleste månedene er det gjennomført to kartlegginger. På enkelte av spørsmålene er det mest interessant å se om det har vært en økning. Dette gjelder for eksempel i antall respondenter som melder om en økning i overdose-/akuttsituasjoner. Her har vi slått sammen antallet som melder om stor og svært stor endring og presenterer utviklingen.

Hovedfunn uke 34

  • August er toppmåned når det gjelder rapportert økning i overdosesituasjoner. Dette gjelder primært for Østlandet.
  • Fortsatt en synkende trend hva angår rapportert rusmiddeltørke
  • August er toppmåned når det gjelder andelen respondenter som rapporterer om gjenopprettelse av normalsituasjon. Her skiller imidlertid Nord-Norge seg ut i negativ forstand.
  • 33 prosent rapporterer om liten grad av gjenopprettelse av normalsituasjon.

Helsedirektoratet har gjennom Kompetansesenter Rus Oslo/Øst gjennomført regelmessige kartlegginger av hvordan personer i tjenesteapparatet opplever situasjonen i deres lokale rusmiljø og hvordan de kommunale tjenestene forholder seg til utfordringer knyttet til korona og rus. Kartleggingene gir en status på hvordan respondentene vurderer situasjonen i sin kommune, og gir mulighet til å følge utviklingen gjennom koronapandemien.

 

  • For mer informasjon om korona-situasjonen i rusmiljøene våren 2020, henviser vi til tidligere rapporter som er tilgjengelig på kommunetorget.no/erfaringer

 

 

 

 

Ny rapport uke 34: kartlegging korona og rus
 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: wuh6p2
(Skriv inn koden over.)