Ny rapport uke 36: Kartlegging kommuner korona og rus


I denne rapporten har vi forsøkt å tegne et bilde av utviklingen gjennom våren og sommeren 2020, samt å gi et øyeblikksbilde av situasjonen i uke 36.

 Hovedfunn uke 36

  • August er toppmåned hva gjelder rapportert økning i overdosesituasjoner. I uke 36 –kartleggingen opplever vi imidlertid en nedgang i andelen som rapporterer om økt antall overdose-/akuttsituasjoner for andre kartlegging på rad.
  • Fortsatt en synkende trend hva angår rapportert rusmiddeltørke.
  • August er toppmåned når det gjelder andelen respondenter som rapporterer om gjenopprettelse av normalsituasjon – dette ser ut til å gjelde jevnt over hele landet.

Helsedirektoratet har gjennom Kompetansesenter Rus Oslo/Øst gjennomført regelmessige kartlegginger av hvordan personer i tjenesteapparatet opplever situasjonen i deres lokale rusmiljø og hvordan de kommunale tjenestene forholder seg til utfordringer knyttet til korona og rus. Kartleggingene gir en status på hvordan respondentene vurderer situasjonen i sin kommune, og gir mulighet til å følge utviklingen gjennom koronapandemien.

For å gi et bilde av utviklingen har vi i denne rapporten slått sammen måneder hvor kartleggingen har vært gjennomført og presenterer gjennomsnittet i måneden. Dette gjør tallene mindre sårbare for tilfeldige variasjoner. I de fleste månedene er det gjennomført to kartlegginger. På enkelte av spørsmålene er det mest interessant å se om det har vært en økning. Dette gjelder for eksempel i andelen respondenter som melder om en økning i overdose-/akuttsituasjoner.

Her har vi slått sammen andelen som melder om stor og svært stor endring og presenterer utviklingen.

Svarene vi har fått inn i uke 36 representerer tidsperioden fra forrige kartlegging og frem til svarene er kommet inn i uke 36. Derfor har vi valgt å slå tallene for denne ukens kartlegging inn under august-søylene.

For mer informasjon om korona-situasjonen i rusmiljøene våren 2020, henviser vi til tidligere rapporter som er tilgjengelig her på www.kommunetorget.no.

Last ned og les hele rapporten fra uke 36 «Spørreundersøkelse om endringer i kommunenes rusmiddelmiljø og tjenestetilbud», HER

Ny rapport uke 36: Kartlegging kommuner korona og rus
 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: irpb76
(Skriv inn koden over.)