Ny rapport uke 38: kartlegging kommuner korona og rus


I denne rapporten fra uke 38 har vi forsøkt å tegne et bilde av utviklingen gjennom våren og sommeren 2020, samt å gi et øyeblikksbilde av situasjonen i uken. For å gi et bilde av utviklingen har vi slått sammen måneder hvor kartleggingen har vært gjennomført og presenterer gjennomsnittet i måneden.

Hovedfunn uke 38 er:

  • Ny rekord i antall kommuner 116 som svarer på kartleggingen
  • Ny nedgang i andel respondenter som rapporterer om økning i antall akutt-/overdosesituasjoner.
  • Fortsatt en synkende trend hva angår rapportert rusmiddeltørke.
  • Færre rapporterer om store endringer i rusmiljøene som følge av korona.
  • Selv om det er en nedgang i kommuner som melder om økning av overdoser, er det en kommune som skriver det har vært flere dødsfall.

NB: Helsedirektoratet har også økt trykket på å gjøre rusalarm@helsedir.no kjent. Adressen og informasjon finnes på Kommunetorget.no/rusalarm info.

Helsedirektoratet har gjennom Kompetansesenter Rus Oslo/Øst gjennomfører regelmessige kartlegginger av hvordan personer i tjenesteapparatet opplever situasjonen i deres lokale rusmiljø og hvordan de kommunale tjenestene forholder seg til utfordringer knyttet til korona og rus. Kartleggingene gir en status på hvordan respondentene vurderer situasjonen i sin kommune, og gir mulighet til å følge utviklingen gjennom koronapandemien.

For mer informasjon om korona-situasjonen i rusmiljøene våren 2020, henviser vi til tidligere rapporter som er tilgjengelig på her kommunetorget.no

NY RAPPORT UKE 38: Last ned og les hele rapporten fra uke 38 HER, Spørreundersøkelse om endringer i kommunenes rusmiddelmiljø og tjenestetilbud

Ny rapport uke 34: kartlegging korona og rus
 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: scg875
(Skriv inn koden over.)