Ny rapport uke 4: Kartlegging kommuner korona og rus


I forbindelse med koronapandemien ønsker Helsedirektoratet mer kunnskap om hvordan krisen påvirker rusmiljøene i Norge og har derfor gjennomført regelmessige kartlegginger av situasjonen i rusmiljøene gjennom store deler av pandemien.

I rapporten fra uke 4, 2021 er har vi følgende hovedfunn:

  • 6 av 97 respondenter kjente til at det er personer i rusmiljøene i deres kommune som har testet positivt på korona de siste to ukene.
  • 10 av 89 kjente til at det hadde vært en overdosesituasjon i deres kommune i løpet av de siste to ukene
  • Flere respondenter fra ulike deler av landet meldte om overdoser knyttet til blandingsbruk og økt bruk av GHB og amfetamin.
  • 15 prosent meldte at tjenestetilbud for rusbrukere ikke har ordinær drift for tiden, noe som er en nedgang fra uke 2. Særlig lavterskeltilbud var stengt på grunn av korona-restriksjoner.
  • Følg den lokale situasjonen tett og meld fra på rusalarm@helsedir.no ved observerte endringer. Mer informasjonen er å finne på Kommunetorget.no/rusalarm info

Formålet med denne kartleggingen er å skaffe kunnskap om endringer i rusmiljøene i Norge, samt kunnskap om hvordan det kommunale tjenestetilbudet for brukergruppen påvirkes av pandemien. Det er derfor ønskelig med oppdatert informasjon fra nøkkelpersoner som er i tett kontakt med rusmiljøer over hele landet. Kartleggingen er utviklet av KoRus Oslo på oppdrag fra Helsedirektoratet og en del av den nasjonale overdosesatsningen.

Fra januar 2021 har vi ønsket å teste ut et sett nye spørsmål for å få mer presis kunnskap om situasjonen i rusmiljøene og i hvilken grad det er påvist korona. Dette er en del av en pilot for å utvikle et nasjonalt system for å kunne fange opp økt overdosefare.

Last opp og les hele rapporten fra uke 4 HER

For mer informasjon om korona-situasjonen i rusmiljøene gjennom 2020 og 2021, henviser vi til tidligere rapporter som er tilgjengelig her på www.kommunetorget.no.

 

 

 

 

 

Ny rapport uke 4, 2021: Kartlegging kommuner korona og rus
 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: oyav32
(Skriv inn koden over.)