Ny rapport uke 40: Kartlegging kommuner korona og rus


I denne rapporten har vi forsøkt å tegne et bilde av utviklingen gjennom våren og sommeren 2020, samt å gi et øyeblikksbilde av situasjonen i uke 40. Sentrale punkter denne gangen er:

  • Andelen respondenter som i september rapporterer om økning i antall akutt-/overdosesituasjoner er relativt stabil og på et lavere nivå enn sommermånedene
  • Andelen respondenter som i september rapporterer om rusmiddeltørke er relativt stabil og på et lavere nivå enn i sommermånedene
  • Flere respondenter vektlegger betydningen av samarbeid på tvers av tjenester og kommunegrenser for å sikre et best mulig tilbud til rusbrukere
  • Selv om det den siste tiden har vært relativt sett lave og stabile tall hva gjelder rapportering av overdoser, er oppfordringen til respondentene fra Helsedirektoratet å gjøre rusalarm@helsedir.no mer kjent, gjennom blant annet nettjenesten kommunetorget.no. Det er derfor fint om dere kan formidle denne adressen og informasjonen som er å finne  her påKommunetorget.no/rusalarm info

Helsedirektoratet har gjennom Kompetansesenter Rus Oslo/Øst gjennomført regelmessige kartlegginger av hvordan personer i tjenesteapparatet opplever situasjonen i deres lokale rusmiljø og hvordan de kommunale tjenestene forholder seg til utfordringer knyttet til korona og rus. Kartleggingene gir en status på hvordan respondentene vurderer situasjonen i sin kommune, og gir mulighet til å følge utviklingen gjennom koronapandemien.

For å gi et bilde av utviklingen har vi i rapporten slått sammen måneder hvor kartleggingen har vært gjennomført og presenterer gjennomsnittet i måneden. Dette gjør tallene mindre sårbare for tilfeldige variasjoner. I de fleste månedene er det gjennomført to kartlegginger. På enkelte av spørsmålene er det mest interessant å se om det har vært en økning. Dette gjelder for eksempel i andelen respondenter som melder om en økning i overdose- /akuttsituasjoner. Her har vi slått sammen andelen som melder om stor og svært stor endring og presenterer utviklingen. For mer informasjon om korona-situasjonen i rusmiljøene våren 2020, henviser vi til tidligere rapporter som er tilgjengelig her på www.kommunetorget.no.

Laste opp og lese hele rapporten fra uke 40, Spørreundersøkelse om  endringer i kommunenes rusmiddelmiljø og tjenestetilbud, HER

 

Ny rapport uke 40 Kommuner korona og rus
 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» Info om Kommunetorget

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 454583
(Skriv inn koden over.)