Ny rapport uke 42: Kartlegging kommuner korona og rus


I denne rapporten har vi forsøkt å tegne et bilde av koronasituasjonens utvikling siden mars, samt å gi et øyeblikksbilde av situasjonen i uke 42. Hovedkonklusjonene i rapporten fra uke 42 er:

  • Situasjonen i rusmiddelmiljøene og blant rusmiddelbrukerne fremstår for tiden som relativt stabil og oversiktlig.
  • Andelen respondenter som rapporterer om økning i antall akutt-/overdosesituasjoner er i denne ukens kartlegging mindre enn tidligere i kartlegginger.
  • Andelen respondenter som rapporterer om rusmiddeltørke er på et lavere nivå enn tidligere i kartlegginger.
  • Flere respondenter vektlegger betydningen av samarbeid på tvers av tjenester og kommunegrenser for å sikre et best mulig tilbud til rusbrukere
  • Etter juni er det registrert en synkende trend i andelen respondenter som rapporterer om en økning i hjelpebehov knyttet til psykisk helse. I september og oktober kan det se ut til at denne trenden fortsetter. Samtidig er det verdt å merke seg at den psykiske helsa til mange ser ut til å være sterkt påvirket av situasjonen.
  • Selv om det den siste tiden blir tegnet et relativt stabilt og oversiktlig bilde av situasjonen i rusmiddelmiljøene er det viktig at Helsedirektoratet varsles på rusalarm@helsedir.no ved observerte endringer.

 

For å gi et bilde av utviklingen har vi slått sammen måneder hvor kartleggingen har vært gjennomført og presenterer gjennomsnittet i måneden. Dette gjør tallene mindre sårbare for tilfeldige variasjoner. I de fleste månedene er det gjennomført to kartlegginger. Denne ukens kartlegging er den første kartleggingen for oktober, så oktobertallene består således kun av én måling.

På enkelte av spørsmålene er det mest interessant å se om det har vært en økning. Dette gjelder for eksempel i andelen respondenter som melder om en økning i overdose-/akuttsituasjoner. Her har vi slått sammen andelen som melder om stor og svært stor endring og presenterer utviklingen.

Last ned rapporten, Korona og rus – kartlegging uke 42. Spørreundersøkelse om endringer i kommunenes rusmiddelmiljø og tjenestetilbud, HER

Helsedirektoratet har gjennom Kompetansesenter Rus Oslo/Øst gjennomført regelmessige kartlegginger av hvordan personer i tjenesteapparatet opplever situasjonen i deres lokale rusmiljø og hvordan de kommunale tjenestene forholder seg til utfordringer knyttet til korona og rus. Kartleggingene gir en status på hvordan respondentene vurderer situasjonen i sin kommune, og gir mulighet til å følge utviklingen gjennom koronapandemien.

For mer informasjon om korona-situasjonen i rusmiljøene våren 2020, henviser vi til tidligere rapporter som er tilgjengelig her på www.kommunetorget.no.

Ny rapport uke 42: Kartlegging kommuner korona og rus
 
 
Kommunetorget

2021 (C) Kommunetorget

» FORUM

E-post: post@kommunetorget.no

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: ovju80
(Skriv inn koden over.)